Hva er de viktigste utviklingstrekkene for morgendagens næringer?

Publisert: 22. april 2022

«Morgendagens næringer» er podcastserien i regi av PF Samfunnsøkonomi, hvor du hører ledende økonomer og bransjeledere snakke om de viktigste utviklingstrekkene for en rekke norske næringer.

Få med deg alle episodene her:

Morgendagens bokbransje , med Anne Schiøtz, Heidi Austlid, Helge Rønning, Karine Nyborg og Rasmus Bøgh Holmen

Morgendagens bygg- og anleggsnæring, med Eirik Gjelsvik, Bjørn Andersen, Lena Elisabeth Bygballe og Rasmus Bøgh Holmen

Morgendagens elektrisitetsnæring, med Gorm Lunde, Kristian Blindheim, Ingvild Vestre Sem, Jarand Hole og Rasmus Bøgh Holmen

Morgendagens godsnæring, med Erling Sæther, Inger Beate Hovi, Ole Andreas Hagen og Rasmus Bøgh Holmen

Morgendagens luftfartsnæring, med Frode Steen, Hans Jørgen Elnæs, Harald Thune-Larsen og Rasmus Bøgh Holmen

Morgendagens maritime næring, med Eirik Ovrum, Pia Meling, Erik W. Jakobsen, Gjermund Grimsby og Rasmus Bøgh Holmen

Morgendagens mineralnæring, Randi Skirstad Grini, John Magne Skjelvik, Lars-Erik Sletner og Rasmus Bøgh Holmen

Morgendagens offshore-leverandørnæring, med Sveinung Fjose, Geir Austigard, Atle Blomgren, Alis Helene Tefre og Rasmus Bøgh Holmen

Morgendagens passasjertransportnæring, med Gudrun Einbu, Ove Skaug, Hanne Norli, Øyvind Dalen, Rasmus Bøgh Holmen

Morgendagens reiselivsnæring, med Torunn Tronsvang, Petter Dybedal, Erik W. Jakobsen og Rasmus Bøgh Holmen

Morgendagens telekommunikasjonsbransje, med Toril Nag, Bjørn Hansen, Harald Wium Lie og Rasmus Bøgh Holmen

Hør også episodene fra frokostseminarene om næringspolitikk:

Morgendagens næringspolitiske debatt, med Jan Christian Vestre, Lene Westgaard-Halle og Mette Vågnes Eriksen

Morgendagens næringspolitiske rettesnorer, med Gjermund Grimsby og Rasmus Bøgh Holmen

Ønsker du å gi innspill til «Morgendagens næringer», ta kontakt med styret i PF Samfunnsøkonomi!

Foto: Ilja C. Hendel, NVE, UiS, Geir Anders Rybakken Orslien, Nexia, Menon Economics, Studio Hjelm, Stavanger Aftenblad, Logistikk Inside, Svein Erik Dahl, Backe gruppen, Prosjekt Norge, Econa, Horeca, Terje Skåre, Hallvard Lyssand, Tom Andersson, KLP