foto: Flowchange, Atle Larsson, NHO, Privat

Lytt til #PolyPod: Morgendagens godsnæring

Publisert: 28. mars 2022

Hvordan vil digitalisering, elektrifisering, ruteoptimalisering og endrede krav til leveransene påvirke godstransporten? Hvordan vil godsnæringen takle utfordringer med høye energipriser og rekrutteringer fremover?  Hvordan bør man stimulere til en mer miljøvennlig godskjøretøy når lastebiler er fritatt kjøpsavgiftene, mens kjøpsavgiftene for varebilene er reduserte? Og hvorfor holder man fast ved politiske målsetninger om overgang fra veitransport til andre gods? 

Lytt til samtalen mellom: 

  • Erling Sæther, partner i Flowchange 
  • Inger Beate Hovi, forskningsleder for godstransport og næringsøkonomi ved Transportøkonomisk institutt 
  • Ole Andreas Hagen, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport 
  • Rasmus Bøgh Holmen, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt og styremedlem i PF Samfunnsøkonomi 

I denne episoden lærer du om godsnæringen – en næring som sysselsetter rundt 75 000 personer og står årlig for en bruttoverdiskaping om lag 65 milliarder kroner. Med dette utgjør næringen rundt 2,5 prosent av Fastlands-BNP og omtrent halvparten av den norske logistikklyngen BNP-bidrag. Til lands dominerer veitransport av ikke-bulk med en økende andel pakker, mens bulk dominerer nærskipsfarten. 

I serien «Morgendagens næringer» hører du ledende økonomer og bransjeledere snakke om de viktigste utviklingstrekkene for en rekke viktige norske næringer. Her har vi diskutert luftfartsnæringen, reiselivsnæringen, bygg- og anleggsnæringen, telekommunikasjonsbransjen, offshoreleverandørnæringen og elektrisitetsnæringen. Hør episodene her!

Ønsker du å gi innspill til «Morgendagens næringer», ta kontakt med styret i PF Samfunnsøkonomi!