Program

foto: Stortinget, Knut Neerland/Magent AS, REV Ocean, Thor Nielsen/NTNU, Marte Garmann

Trend’23

foto: Hampus Lundgren/RENAS

Kritiske metaller

foto: Stein Johnsen

AI+ 2023

Bibliotek

25. oktober 2022 [PF Samfunnsøkonomi]

Dybdesamtalen om Statsbudsjettet 2023

Foto: Universitetet i Oslo
22. september 2022 [PF Internasjonal politikk og økonomi]

Verden sett fra Latin-Amerika

12. september - 13. september 2022 [PF CO2-håndtering]

French-Norwegian Decarbonization Forum

Foto: Pixabay 8. september 2022 [PF Petroleum og fornybar]

Vind og vin