Nettverk

Gjennom kunnskapsnettverk, digitale og fysiske aktiviteter samt partnerskap på tvers av sektorer, tilrettelegger Polyteknisk Forening for dialog om konstruktive løsninger som bidrar til innovasjon og verdiskaping.

Nettverksaktiviteter

foto: Stortinget, Knut Neerland/Magent AS, REV Ocean, Thor Nielsen/NTNU, Marte Garmann

Trend’23

foto: Hampus Lundgren/RENAS

Kritiske metaller