Next

foto: Robynne Hu

Styre

Styreleder

Linn Robin Andersen

Leder, NITO Studentene

Bachelor i Satellitteknologi, Norges Arktiske Universitet

Sophia Adampour

Grunnlegger og daglig leder, Verse Gallery

Master i Industriell økonomi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Erlend Hermansen

Leder, Studentvalget Tekna

Master i Industriell Økonomi og teknologiledelse, Universitetet i Agder

Elise Mojord

Endringsledelse, Flowit

Bachelor i Innovasjon og prosjektledelse, Høyskolen i Østfold

Fotokreditering

NTB

Hva

PF Next er en kunnskapsarena og møteplass for morgendagens ledere, teknologer og innovatører. Vi tror på innovasjon og ambisjon, og fremmer samarbeid på tvers av alder, kjønn og bakgrunn.


Hvorfor

Fremtidens løsninger kommer ikke kun fra veletablerte ledere – tvert imot. Studenter og unge er avgjørende for å drive samfunnsutviklingen fremover, ved å engasjere seg, utfordre det etablerte og stille spørsmål. Ikke minst er dagens unge med på å forme fremtidens verdiskaping gjennom innovasjon, nyskaping og forskning.


Hvem

PF Next er åpent for samfunnsengasjerte studenter og unge mellom 18 og 30 år.


Hvordan

Vi bidrar til debatt og problemløsing ved å utfordre næringslivsledere og politikere på temaer med utgangspunkt i FNs globale bærekraftsmål. Vi har tilgang til alle kunnskapsnettverkene og partnerne i foreningen. Vi inviterer inn til faglige og sosiale arrangementer, podcasts og nettverksaktiviteter.

Ta gjerne kontakt med programsjef i Polyteknisk Forening, Elise Anthonisen, for spørsmål og innspill til kunnskapsnettverket PF Next!

Vil du dele dette med ditt nettverk?