foto: AHO, NSO/ Jonas Ohlgren Østvik, Norsk Studentorganisasjon, Kristoffer Myhre, Privat

Lytt til #PolyPod: Ta ordet: Hvordan får unge mer å si i hverdag og valg?

Publisert: 8. september 2023

Studentnettverket PF Next engasjerer unge til å tørre og ville ta ordet i samfunnsdebatten, på egne premisser. I prosjektet «Ta ordet» diskuterer vi viktige temaer som ofte går usnakket. I dagens episoder diskuterer vi mangfold og ytringsfrihet i studentmiljøer – og steget ut av studenthverdagen og inn i det mangfoldige samfunnsdemokratiet.

Hvordan får unge videreført et mangfoldig demokrati?

Dagens unge er fremtidens ledere, men likevel tar færre unge steget ut av studenthverdagen og inn i rollen som en aktiv samfunnsborger. Hvilke utfordringer hindrer morgendagens ledere i å la engasjement bli til handling, og ta ordet? Hva skal til for at flere unge velger å gå inn i lokalpolitikken og inn på Stortinget?

Lytt til samtalen mellom: 

  • Jette F. Christensen, statsviter, forfatter og leder, Riksvalgstyret, tidligere stortingsrepresentant (Ap) og styreleder, PF Internasjonal politikk og økonomi 
  • Agnes Lenz Mathiasen, prosjektkonsulent demokrati og ungdomsmedvirkning, Voksenåsen 
  • Ina Maria Finnerud, leder for valgkomiteen, NSO og kommunikasjonsrådgiver, SiO er programleder 

Hvordan får unge mer mangfold og ytringsfrihet?

Den norske universitets- og høyskolesektoren er pålagt å tilrettelegge systematisk og målrettet arbeid for likestilling og mangfold på sine institusjoner. Men hvordan kan man som student ytre sin mening uavhengig av bakgrunn, utfordre pensum og ikke være bundet av offisiell politikk? Hvordan kan studenter få mer å si på universiteter og høyskoler – og dermed bidra til mer innovasjon?

Lytt til samtalen mellom: 

  • Oline Sæther, leder, Norsk studentorganisasjon og styremedlem, PF Next 
  • Lisa Cooper, CEO, Catalysts, styreleder, Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo og direksjonsmedlem, Polyteknisk Forening 
  • Ina Maria Finnerud, leder for valgkomiteen, Norsk studentorgansiasjon og kommunikasjonsrådgiver, Studentsamskipnaden

PF Next ønsker å være en arena med bred sosial og akademisk ytringsfrihet, hvor studenter og unge utfordrer næringsliv og forvaltning om de små og store samfunnsspørsmålene. Med prosjektet “Ta ordet!” ønsker vi å løfte frem et mangfold av meninger, perspektiver og virkeligheter som bidrar til at unge viderefører demokratiet på egne premisser.

Ta gjerne kontakt med styret i studentnettverket PF Next ved spørsmål.

Vi takker Sparebankstiftelsen DNB som støttet prosjektet «Ta ordet»!