CO2-håndtering

Styre

Styreleder

Hanne Rolén

Bærekraftssjef, Aker Carbon Capture

Imran Abdul-Majid

Technical Manager for CCS, Shell/Northern Lights

Sivilingeniør, petroleumsteknologi, NTNU

Jannicke Gerner Bjerkås

Direktør CCS, Fortum Oslo Varme

Kristin Jordal

Forskningsleder CO2-fangst, SINTEF

Eivind Lie

Manager Low Carbon Solutions, Equinor

Anne Strømmen Lycke

CEO, NORSAR

Johnny Stuen

WtE and Onshore CCS Area Manager, KANFA

Jørg Aarnes

Global Lead Low Carbon Solutions, DNV

Fotokreditering

Twitter, Fortum Oslo Varme, JE Husevåg/Sevan SSP, Norcem, Efab, SINTEF, NORSAR, TU, CCUS, KANFA, Bellona, TU, Privat

Hva

PF Norsk forening for CO2-håndtering samler, presenterer og fremmer kunnskap om fangst, transport, bruk og lagring av CO2 som nødvendig klimateknologi globalt, og som grønn vekstmulighet for Norge.


Hvorfor

PF Norsk forening for CO2-håndtering bygger på erfaringen fra Langskip-prosjektet for å bidra til skalering av fangst, transport og lagring i Norge og Europa. Målene er å:

  1. samle bransjeaktører, fremme samarbeid og jobbe for gjennomslag for politiske virkemidler som bidrar til å styrke norske aktørers posisjon og arbeid innen CO2-håndtering – kommersielt, politisk og teknologisk
  2. aktivt bidra til å fremme forståelsen og betydningen av potensialet i fangst og lagring av CO2 i Norge og Europa gjennom deling av kunnskap og informasjon, blant annet fra alle delene av Langskip-prosjektet til å fremme skalering
  3. støtte opp om og formidle forskningsarbeid, teknologiske løsninger, regulatoriske og kommersielle modeller innen CO2-håndtering og dermed styrke Norges ledende posisjon innen fagfeltet.

Som fastslått av FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA), vil fangst og lagring av CO2 være nødvendig for å redusere globale klimagassutslipp med lavest mulig kostnad i tråd med klimamålene. Norske industri-, teknologi- og forskningsmiljøer er langt fremme, og Norge har allerede en sentral internasjonal posisjon i et verdensmarked som forventes å bli stort både i industri- og energisektorene.


Hvem

PF Norsk forening for CO2-håndtering er kunnskapsnettverket for representanter fra næringslivet, forskning, klimabevegelsen, beslutningstagere og andre interesserte. Vi samler tekniske, kommersielle, juridiske, finansielle og politiske miljøer til en felles plattform for dialog og nytenkning rundt bransjen.


Hvordan

PF Norsk forening for CO2-håndtering arrangerer medlemsmøter for faglig påfyll, debatt og erfaringsutveksling. Foreningen deltar også på andre arrangementer for å dele kunnskap og erfaring om CO2-håndtering utenfor fagmiljøet.

Lær mer om CO2-håndtering gjennom våre web- og podcasts!

Vil du dele dette med ditt nettverk?