CO2-håndtering

Styre

Styreleder

Imran Abdul-Majid

Technical Manager, Northern Lights Joint Venture

Sivilingeniør, petroleumsteknologi, NTNU

Jannicke Gerner Bjerkås

Direktør CCS, Celsio

Luftforsvarets befalsskole, Luftkrigsskolen og Master of Management, MBA, BI

Ida B. Coert

Sales Director Norway, Aker Carbon Capture

Cand. Merc., Applied Economics and Finance

Kari Forthun

Senioringeniør, DNV Technology Centre og rådsmedlem, Teknologirådet

Sivilingeniør, prosesskjemi og materialteknologi, NTNU

Kristin Jordal

Forskningsleder CO2-fangst, SINTEF

Lunds Tekniska Högskola

Anne Strømmen Lycke

CEO, NORSAR

MSc, Petroleum Exploration, NTNU

Johnny Stuen

WtE and Onshore CCS Area Manager, KANFA

MSc, Process and operations, Universitet i Sørøst-Norge

Tonje Garpestad Tønnessen

Senior Consultant, CCS - Low Carbon Solutions, Equinor

MSc, Petroleum Technology, NTNU

Olav Øye

Seniorrådgiver, Klima og industri, Bellona

BA, Journalisme, Høgskulen i Volda (HVO)

Fotokreditering

Privat, Fortum Oslo Varme, Privat, Tekna, SINTEF, Multiconsult, Renovasjon- og gjenvinningsetaten/Oslo kommune, Privat, Bellona.

Hva

PF Norsk forening for CO2-håndtering samler, presenterer og fremmer kunnskap om fangst, transport, bruk og lagring av CO2 som nødvendig klimateknologi globalt, og som grønn vekstmulighet for Norge.


Hvorfor

PF Norsk forening for CO2-håndtering bygger på erfaringen fra Langskip-prosjektet for å bidra til skalering av fangst, transport og lagring i Norge og Europa. Målene er å:

  1. samle bransjeaktører, fremme samarbeid og jobbe for gjennomslag for politiske virkemidler som bidrar til å styrke norske aktørers posisjon og arbeid innen CO2-håndtering – kommersielt, politisk og teknologisk
  2. aktivt bidra til å fremme forståelsen og betydningen av potensialet i fangst og lagring av CO2 i Norge og Europa gjennom deling av kunnskap og informasjon, blant annet fra alle delene av Langskip-prosjektet til å fremme skalering
  3. støtte opp om og formidle forskningsarbeid, teknologiske løsninger, regulatoriske og kommersielle modeller innen CO2-håndtering og dermed styrke Norges ledende posisjon innen fagfeltet.

Som fastslått av FNs klimapanel og Det internasjonale energibyrået (IEA), vil fangst og lagring av CO2 være nødvendig for å redusere globale klimagassutslipp med lavest mulig kostnad i tråd med klimamålene. Norske industri-, teknologi- og forskningsmiljøer er langt fremme, og Norge har allerede en sentral internasjonal posisjon i et verdensmarked som forventes å bli stort både i industri- og energisektorene.


Hvem

PF Norsk forening for CO2-håndtering er kunnskapsnettverket for representanter fra næringslivet, forskning, klimabevegelsen, beslutningstagere og andre interesserte. Vi samler tekniske, kommersielle, juridiske, finansielle og politiske miljøer til en felles plattform for dialog og nytenkning rundt bransjen.


Hvordan

PF Norsk forening for CO2-håndtering arrangerer medlemsmøter for faglig påfyll, debatt og erfaringsutveksling. Foreningen deltar også på andre arrangementer for å dele kunnskap og erfaring om CO2-håndtering utenfor fagmiljøet.


Vil du dele dette med ditt nettverk?