Om Polyteknisk Forening

foto: Vebjørn Bakker

Polyteknisk Forening er det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling. Vi fremmer tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse – siden 1852.


Vi er en uavhengig og ikke-kommersiell møteplass for dialog om sentrale temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv. Med 2 000 privat-, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer fra næringsliv, offentlig sektor og akademia, jobber vi sammen for å skape fremtidens løsninger gjennom kunnskapsnettverk og partnerskap på tvers av sektorer.

Polyteknisk Forenings virksomhet er både fysisk og digital. I tillegg til fast møteaktivitet publiserer vi podcastserien #PolyPod, og våre fysiske medlemsmøter gjøres tilgjengelig for et større publikum gjennom videoserien #PolyWeb, som til sammen har 110 000 avspillinger.

H.M. Kong Harald V og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H.M. Kongen tar imot foreningens President og Generalsekretær i audiens på Slottet årlig.

Høydepunkter:

  • #PolyPod med 80 000 lyttinger, inkludert de populære episodene fra Arendalsuka
  • #PolyWeb med 30 000 avspillinger, inkludert partnerproduksjoner fra studio i Polyteknisk Forening
  • 60 fysiske møter årlig, med alt fra unge og erfarne eksperter, via oppstarts- og multinasjonale selskaper, til ungdomspolitikere og ministre fra flere departement
  • 57 partnere, 2 000 privatmedlemmer og 15 kunnskapsnettverk, selve kjernen i foreningen med ekspertise på tvers av fag og bransjer
  • 15 000 abonnenter på nyhetsbrev og følgere i sosiale media (@polyteknisk)
  • Polyteknisk kunnskap: Digitalisering og ledelse, Energi og mobilitet, Helse og kultur, Klima og sirkulærøkonomi samt Sikkerhet og samfunn

Årene fremover vil handle om å skape konstruktive løsninger for FNs bærekraftsmål. I vårt 171. år er Polyteknisk Forening godt rustet til oppgaven.

Velkommen!

Bli med oss på veien mot en bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling! Bli medlem