Om Polyteknisk Forening

Polyteknisk Forening er det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling. Vi fremmer tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse – siden 1852.


Vi er en uavhengig og ideell møteplass for dialog om sentrale temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv. Med 3 000 privat-, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer fra næringsliv, offentlig sektor og akademia, jobber vi sammen for å skape løsninger gjennom 15 tverrfaglige kunnskapsnettverk og partnerskap på tvers av sektorer.

Polyteknisk Forenings virksomhet er både fysisk og digital. I tillegg til fast møteaktivitet publiserer vi podcastserien #PolyPod, og våre fysiske medlemsmøter gjøres tilgjengelig for et større publikum gjennom videoserien #PolyWeb, som til sammen har 160 000 avspillinger.

H.M. Kong Harald V og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H.M. Kongen tar imot foreningens President og Generalsekretær i audiens på Slottet årlig.

Høydepunkter:

  • #PolyPod med 120 000 lyttinger, inkludert de populære episodene fra Arendalsuka
  • #PolyWeb med 40 000 avspillinger, inkludert partnerproduksjoner fra studio i Polyteknisk Forening
  • 50 fysiske møter årlig, med alt fra unge og erfarne eksperter, via oppstarts- og multinasjonale selskaper, til ungdomspolitikere og ministre fra flere departement
  • 70 partnere, 2 000 privatmedlemmer og 15 kunnskapsnettverk, selve kjernen i foreningen med ekspertise på tvers av fag og bransjer
  • 20 000 abonnenter på nyhetsbrev og følgere i sosiale media (@polyteknisk)
  • Polyteknisk kunnskap: Digitalisering og ledelse, Energi og mobilitet, Helse og kultur, Klima og sirkulærøkonomi samt Sikkerhet og samfunn

Årene fremover vil handle om å skape konstruktive løsninger for FNs bærekraftsmål. I vårt 171. år er Polyteknisk Forening godt rustet til oppgaven.

Velkommen!

Bli med oss på veien mot en bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling! Bli medlem

The Norwegian Polytechnic Society is a member network that inspires science-based and sustainable development, through technology and entrepreneurship, since 1852. 

​The Polytechnic Society is independent, interdisciplinary, and nonprofit, with 70 corporate and organizational members, 2,000 private members, and 120,000 listeners to the podcast #PolyPod.

The association consists of 15 professional networks, providing in person and digital meeting places, projects, and partnerships across sectors. The network boards ensure relevant dialogue through expertise, in order to foster solutions for the UN Sustainable Development Goals through technological advances, good governance, and partnerships on a local and global scale. With 170 years of vitality, the Polytechnic Society is well equipped for the task.

HM King Harald and HRH Crown Prince Haakon are honorary members of the Norwegian Polytechnic Society, and HM King Harald receives the President and Secretary-General in audience at the Royal Palace yearly.