Om Polyteknisk Forening

Polyteknisk Forening er det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling. Siden 1852 fremmer vi tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse.


Vi er en uavhengig og ideell møteplass og kanal for dialog om sentrale temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv. Med 3 000 privat-, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer fra næringsliv, offentlig sektor og akademia, jobber vi sammen for å skape løsninger gjennom 15 tverrfaglige kunnskapsnettverk og partnerskap på tvers av sektorer.

I tillegg til fast møteaktivitet publiserer vi podcastserien #PolyPod, og våre medlemsmøter når et bredt publikum gjennom direktesendinger og videoserien #PolyWeb, som til sammen har 190 000 avspillinger.

H.M. Kong Harald V og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H.M. Kongen tar imot foreningens President og Generalsekretær i audiens på Slottet årlig.

Høydepunkter:

  • #PolyPod med 150 000 lyttinger, inkludert de populære episodene fra Arendalsuka
  • #PolyWeb med 40 000 avspillinger, inkludert partnerproduksjoner fra studio i Polyteknisk Forening
  • 50 fysiske møter årlig, med alt fra unge og erfarne eksperter, via oppstarts- og multinasjonale selskaper, til ungdomspolitikere og ministre fra flere departement
  • 70 partnere, 2 000 privatmedlemmer og 15 kunnskapsnettverk, selve kjernen i foreningen med ekspertise på tvers av fag og bransjer
  • 20 000 abonnenter på nyhetsbrev og følgere i sosiale media (@polyteknisk)
  • Polyteknisk kunnskap: Digitalisering og ledelse, Energi og mobilitet, Helse og kultur, Klima og sirkulærøkonomi samt Sikkerhet og samfunn

Stolte av historien og klare for å skape ny historie, vil årene fremover handle om å finne konstruktive løsninger for FNs bærekraftsmål. I vårt 171. år er Polyteknisk Forening godt rustet til oppgaven.

Velkommen!

The Norwegian Polytechnic Society is the knowledge-based membership network for sustainable technological and social development. Since 1852, we have been promoting interdisciplinary insight, inspiration and influence.

We are an independent and ideal meeting place and channel for dialogue on key topics within technology, society and business. With 3,000 private, corporate and organizational members from business, the public sector and academia, we work together to create solutions through 15 interdisciplinary knowledge networks and partnerships across sectors.

The Norwegian Polytechnic Society operations are both physical and digital. In addition to regular meeting activity, we publish the podcast series #PolyPod, and our in person member meetings are made available to a larger audience through the video series #PolyWeb, which have a total of 190,000 downloads.

HM King Harald V and HRH Crown Prince Haakon are honorary members of the Norwegian Polytechnic Society, and HM King Harald receives the association’s President and Secretary-General in audience at the Royal Palace every year.

Proud of our strong legacy, the years ahead will be about creating constructive solutions for the UN Sustainable Development Goals. In our 171st year, the Norwegian Polytechnic Society is well equipped for the task.

Welcome!