Om Polyteknisk Forening

Polyteknisk Forening er det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling. Siden 1852 fremmer vi tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse.


Vi er en uavhengig og ideell møteplass og kanal for dialog om sentrale temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv. Med 3500 privat-, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer fra næringsliv, offentlig sektor og akademia, jobber vi sammen for å skape løsninger gjennom 13 tverrfaglige kunnskapsnettverk og 70 partnerskap på tvers av sektorer.

I tillegg til fast møteaktivitet publiserer vi podcastserien #PolyPod, og våre medlemsmøter når et bredt publikum gjennom direktesendinger og videoserien #PolyWeb, som til sammen har 220000 avspillinger.

H.M. Kong Harald V og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H.M. Kongen tar imot foreningens President og Generalsekretær i audiens på Slottet årlig.

Høydepunkter:

  • Samler 70 partnere, 3500 privatmedlemmer og 13 kunnskapsnettverk, selve kjernen i foreningen med ekspertise på tvers av fag og bransjer
  • Når folk i hele landet gjennom 170000 lyttinger til #PolyPod, 40000 nedlastinger av #PolyWeb, 20000 følgere til @polyteknisk i sosiale medier og 8000 abonnenter på nyhetsbrev
  • Samarbeider med partnere på arenaer som Oslo Innovation Week og Arendalsuka
  • Videreutvikler studentnettverket PF Next, der studentledere fra Tekna, NITO og akademiske partnere utgjør styret
  • Arrangerer 50 fysiske møter, med alt fra unge og erfarne eksperter, via oppstarts- og multinasjonale selskaper, forfattere og regjeringskommisjoner, til ungdomspolitikere og statsråder
  • Kombinerer fag og fest gjennom #PolyBok-serien med sakprosabad, med ærlige og uredde samtaler om dagens viktigste temaer
  • Fokuserer tverrfaglig på sikkerhet og samfunn, energi og mobilitet, digitalisering og ledelse samt klima og sirkulærøkonomi

Stolte av historien og klare for å skape ny historie, vil årene fremover handle om å finne konstruktive løsninger for FNs bærekraftsmål. I vårt 172. år er Polyteknisk Forening godt rustet til oppgaven.

Velkommen!

The Norwegian Polytechnic Society is the knowledge-based membership network for sustainable technological and social development. Since 1852, we have been promoting interdisciplinary insight, inspiration, and influence.

We are an independent and non-profit meeting place and channel for dialogue on key topics within technology, society, and business. With 3,500 corporate, organizational, and private members from business, the public sector and academia, we work together to create solutions through 13 interdisciplinary professional networks and 70 partnerships across sectors.

The Norwegian Polytechnic Society operations are both physical and digital. In addition to regular meeting activity, we publish the podcast series #PolyPod, and our in-person member meetings are made available to a larger audience through the video series #PolyWeb, which have a total of 220,000 downloads.

HM King Harald V and HRH Crown Prince Haakon are honorary members of the Norwegian Polytechnic Society, and HM King Harald receives the association’s President and Secretary-General in audience at the Royal Palace every year.

Proud of our strong legacy, the years ahead will be about creating constructive solutions for the UN Sustainable Development Goals. In our 172nd year, the Norwegian Polytechnic Society is well equipped for the task.

Welcome!