Om Polyteknisk Forening

foto: Vebjørn Bakker

Polyteknisk Forening er det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling. Vi fremmer tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse – siden 1852.


Vi er en uavhengig og ikke-kommersiell møteplass for dialog om sentrale temaer innen teknologi, samfunn og næringsliv. Med 2000 privat-, bedrifts- og organisasjonsmedlemmer fra næringsliv, offentlig sektor og akademia, jobber vi sammen for å skape fremtidens løsninger gjennom kunnskapsnettverk og partnerskap på tvers av sektorer.

Polyteknisk Forenings virksomhet er både fysisk og digital. I tillegg til fast møteaktivitet publiserer vi podcastserien #PolyPod, og våre digitale medlemsmøter gjøres tilgjengelig for et større publikum gjennom videoserien #PolyWeb, som til sammen har 80000 avspillinger. H.M. Kong Harald V og H.K.H. Kronprins Haakon er æresmedlemmer, og H.M. Kongen tar imot foreningens President og Generalsekretær i audiens på Slottet årlig.

Årene fremover vil handle om å skape konstruktive løsninger for FNs bærekraftsmål. I vårt 170. år er Polyteknisk Forening godt rustet til oppgaven.

Bli med oss på veien mot en bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling! Bli medlem