Samfunnssikkerhet

foto: Timon Studler

Styre

Styreleder

Hedda Langemyr

Daglig leder, UTSYN

BSc, International Studies, UiO og UiB

Janet Martha Blatny

Forskningsdirektør Totalforsvar, Forsvarets Forskningsinstitutt

PhD Biotechnology, NTNU

Brede Hertzenberg

Director, Head of Communications, Yara

BA Journalism, University of Texas og MSc. International Relations, LSE

Fotokreditering

Norges Fredsråd, FFI, Hæren

Hva

PF Samfunnssikkerhet er fagnettverket for dialog og kunnskapsutveksling rundt samfunnssikkerhet og totalforsvar. Vi tar i hovedsak for oss sikkerhet i forhold til kritisk infrastruktur og cyber, men også bredere sikkerhetspolitiske spørsmål og problemstillinger.


Hvorfor

Vårt formål er å bidra til kunnskap og engasjement om samfunnssikkerhet i en tid med et sammensatt og utfordrende trusselbilde som rammer private aktører og demokratiske institusjoner.


Hvem

PF Samfunnssikkerhet er åpent for bedrifter, institusjoner, fagmiljøer, politiske aktører og enkeltpersoner med interesse, nysgjerrighet, kunnskap og engasjement for samfunnssikkerhet og totalforsvar.


Hvordan

PF Samfunnssikkerhet er et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt om samfunnssikkerhet på tvers av sektorer, innenfor næringsliv, offentlig forvaltning og forskning. Nettverket inviterer til foredrag og diskusjoner, produserer podcaster og webinarer, og skaper arenaer for dialog mellom fag-politikk, embetsverk og næringsliv.


Vil du dele dette med ditt nettverk?