Senior

foto: Skitterfoto

Styre

Styreleder

Øyvind Roth

Selvstendig

Kirsti Koch Christensen

Lars Føyn

Colin Peter Jeneson

Frøydis Langmark

Selvstendig

Fotokreditering

Privat, Studvest, privat

Hva

PF Senior er kunnskapsnettverket som samler medlemmer av Polyteknisk Forening rundt dialog og utveksling av idéer og erfaringer innen hele foreningens fagspekter.


Hvorfor

Vi er et sosialt møtested og kunnskapsarena for debattering, utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning om nåtidens viktigste temaer.


Hvem

PF Senior er for deg som vil bruke kompetansen, engasjementet og nysgjerrigheten din til å lære og dele om dagsaktuelle temaer, både nasjonalt og internasjonalt.


Hvordan

PF Senior arrangerer seminarer med påfølgende diskusjon åtte dager i året. Møtene finner sted kl. 12-14 hver første mandag i måneden, i februar-mai og september-desember. Når du ikke kan komme til Polyteknisk Forening, kan du se foredragene som webcasts, der du kan stille spørsmål og kommentere gjennom direktesendingen.


Velkommen til PF Senior

foto: Shutterstock

5. september 2022 kl. 12:00 - 13:00 // PF Senior

Gass til Europa: Norges muligheter

foto: Privat

3. oktober 2022 kl. 12:00 - 13:00 // PF Senior

Krypto, bitcoin og blockchain – mye mer enn valuta

Vil du dele dette med ditt nettverk?