Senior

foto: Skitterfoto

Styre

Styreleder

Øyvind Roth

Fhv. leder, FoU Phillips Petroleum

Lars Føyn

Fhv. havforsker HI og seniorrådgiver, Fiskeri-og Kystdepartementet

Colin Peter Jeneson

Fhv. VP Quality Management, Tandberg Data

Frøydis Langmark

Fhv. adm.dir., Kreftregisteret

Eirik Melle

Senior Analyst, Industry Insight, Danske Bank

Fotokreditering

Privat, Studvest, privat

Hva

PF Senior er kunnskapsnettverket som samler medlemmer av Polyteknisk Forening rundt dialog og utveksling av idéer og erfaringer innen hele foreningens fagspekter.


Hvorfor

Vi er et sosialt møtested og kunnskapsarena for debattering, utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning om nåtidens viktigste temaer.


Hvem

PF Senior er for deg som vil bruke kompetansen, engasjementet og nysgjerrigheten din til å lære og dele om dagsaktuelle temaer, både nasjonalt og internasjonalt.


Hvordan

PF Senior arrangerer seminarer med påfølgende diskusjon åtte dager i året. Møtene finner sted kl. 12-14 hver første mandag i måneden, i februar-mai og september-desember. Når du ikke kan komme til Polyteknisk Forening, kan du se foredragene som webcasts, der du kan stille spørsmål og kommentere gjennom direktesendingen.


Velkommen til PF Senior

foto: ONH

4. mars 2024 kl. 12:00 - 14:00 // PF Senior

USAs demokratiske krise

foto: Danske Bank

8. april 2024 kl. 12:00 - 14:00 // PF Senior

Taiwans særstilling innen halvleder-teknologi

Vil du dele dette med ditt nettverk?