Samferdsel

foto: Aleksejs Bergmanis

Styre

Styreleder

Elise Caspersen

Fagansvarlig for maritim, ZERO

PhD Economics, NMBU og MSc Economics, NTNU og National University of Singapore

Håvard Brittmark

Strategi og bærekraft, Ruter

Øyvind Dalen

Gruppeleder Analyse, plan og landskap øst, Asplan Viak

Sivilingeniør, NTNU

Knut Johannes Liland Hartveit

Forsker, gruppe for samfunnsøkonomiske analyser, TØI

Master i samfunnsøkonomi, UiB og NHH

Nina Fjeldheim Hoelsæter

Oppdragsleder, Multiconsult

Sivilingeniør, NTNU

Edel Hovland Nordang

Avdelingsleder Mobilitet og samfunn, Norconsult

MSc. Civil Engineering, NTNU og Imperial College

Pedram Nadim

BD Hydrogen Technology, TECO2030

Sivilingeniør energi og miljø, NTNU og University of California Berkeley

Karolina Hye Aaland

Førstekonsulent, Bærekraftig urban transport og mikromobilitet, Statens vegvesen

Master i Offentlig administrasjon og styring, OsloMet

Fotokreditering

Elbilforeningen, GeoForum, LinkedIn, Twitter, LinkedIn, Henriette Erken Busterud

Hva

PF Samferdsel er kunnskapsnettverket for samfunnsengasjerte med interesse for problemstillinger innen samferdsel. Nettverket dekker vei, sjø, jernbane, luftfart, romfart, telekommunikasjon, kollektiv, sykling og gange.


Hvorfor

PF Samferdsel er en kunnskapsarena for faglig påfyll og oppdatering på dagsaktuelle problemstillinger innen samferdsel. Nettverket er også en fysisk og digital møtearena for nettverksbygging og dialog mellom folk med interesse for samferdselssektoren.


Hvem

Vi samler eksperter fra forskning, offentlig sektor, næringslivet og organisasjoner. Alle medlemmer av Polyteknisk Forening med interesse for samferdsel er velkomne.


Hvordan

PF Samferdsel tilbyr faglig stimulans og kunnskap gjennom foredrag, debatter, podcasts, webinarer, quizer og ekskursjoner. Nettverket setter samferdsel i tverrfaglig sammenheng med mobilitet, miljø, teknologi, konkurranse, regional utvikling, beredskap, klima og næringsutvikling.


Vil du dele dette med ditt nettverk?