Samferdsel

foto: Aleksejs Bergmanis

Styre

Styreleder

Pedram Nadim

BD Hydrogen Technology, TECO2030

Sivilingeniør energi og miljø, NTNU og University of California Berkeley

Elise Caspersen

Konstituert forskningsleder, Teknologianalyse og Innovasjon, TØI

PhD Economics, NMBU og MSc Economics, NTNU og National University of Singapore

Øyvind Dalen

Gruppeleder Analyse, plan og landskap øst, Asplan Viak

Sivilingeniør, NTNU

Synnøve E. Grøndahl

Rådgiver, Miljødirektoratet

Master, Statsvitenskap, UiO

Nina Fjeldheim Hoelsæter

Prosjektleder, Jernbanedirektoratet

Sivilingeniør, NTNU

Edel Hovland Nordang

Avdelingsleder Plan, Norconsult

MSc. Civil Engineering, NTNU og Imperial College

Camilla Nørbech-Aronsen

Senioringeniør Forskning, utvikling og innovasjon, Statens vegvesen

Master, NTNU

Alberte Ruud

Daglig leder, Buskerudbyen

Cand.polit, Universitetet i Oslo

Fotokreditering

Elbilforeningen, GeoForum, LinkedIn, Twitter, LinkedIn, Henriette Erken Busterud

Hva

PF Samferdsel er kunnskapsnettverket for samfunnsengasjerte med interesse for problemstillinger innen samferdsel. Nettverket dekker vei, sjø, jernbane, luftfart, romfart, telekommunikasjon, kollektiv, sykling og gange.


Hvorfor

PF Samferdsel er en kunnskapsarena for faglig påfyll og oppdatering på dagsaktuelle problemstillinger innen samferdsel. Nettverket er også en fysisk og digital møtearena for nettverksbygging og dialog mellom folk med interesse for samferdselssektoren.


Hvem

Vi samler eksperter fra forskning, offentlig sektor, næringslivet og organisasjoner. Alle medlemmer av Polyteknisk Forening med interesse for samferdsel er velkomne.


Hvordan

PF Samferdsel tilbyr faglig stimulans og kunnskap gjennom foredrag, debatter, podcasts, webinarer, quizer og ekskursjoner. Nettverket setter samferdsel i tverrfaglig sammenheng med mobilitet, miljø, teknologi, konkurranse, regional utvikling, beredskap, klima og næringsutvikling.


Vil du dele dette med ditt nettverk?