Materialteknologi

foto: Max van der Oetelaar

Styre

Styreleder

Elisabete F. Reia da Costa

Research Scientist, SINTEF Industry

PhD, Polymer composites and nanocomposite materials, Cranfield University and MsC, Materials Science and Engineering, IST

Sigmund Bragstad

Project Manager, Ocean Sun

MSc&T, Fysikk, NTNU

Egil Gulbrandsen

Rådgiver, Konsulent, Gulbrandsen Technology A

PhD, Kjemi, UiO

Gustav Heiberg

Head of Section, Technology Centre Oslo, DNV

PhD, Materialvitenskap, NTNU

Christoph Martin Hell

Product Developer/ TCS, Speira

PhD, Materialvitenskap, NTNU

Adrian Lervik

Customer Technical Support, Hydro Aluminium

PhD, Fysikk, NTNU

Peyman Mohseni

Materials & Welding Engineer, HMH

PhD, Materials Science and Engineering, NTNU

Emmanuelle Ott

Director Foundry Innovation, Elkem

PhD, Materialvitenskap, NTNU

Federica Vico

Lilium

PhD, Electrochemistry, Technical University of Denmark (DTU)

Martin Øhlund Øyen

Forsker, Produktutvikling, test og verifikasjon, FFI

Fotokreditering

Sintef, Ocean Sun, LinkedIn, Privat, LinkedIn, LinkedIn, LinkedIn, ResearchGate, LinkedIn, Tekna

Hva

PF Materialteknologi er kunnskapsnettverket for kunnskapsdeling og dialog rundt utvikling og anvendelse av materialteknologi.


Hvorfor

Materialer omgir oss overalt og er nødvendige på veldig mange områder, som for eksempel energi, produksjon, transport, bygg og infrastruktur. PF Materialteknologi omfavner anvendelse, forskning og utvikling innenfor materialteknologi.


Hvem

PF Materialteknologi er kunnskapsnettverket for enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner med interesse og engasjement for materialteknologi i alle sektorer.

PF Materialteknologi utgjør NMS Oslo og er en videreføring av Norsk Metallurgisk Selskap Oslo og Norsk Korrosjonsteknisk Forening Oslo, som ble slått sammen i 2004. Norsk Metallurgisk Selskap ble stiftet i 1936 og består av de to avdelingene i Oslo og Trondheim, med Landsforeningen som overbygning.


Hvordan

PF Materialteknologi fremmer og diskuterer vitenskapelig, teknisk og annen kunnskap relatert til materialer. Vi bidrar til kommunikasjon og kunnskapsutveksling mellom medlemmer og andre interessenter, og jobber for synliggjøring av materialteknologi i privat og offentlig virksomhet, akademia og i samfunnet for øvrig.

PF Materialteknologi arrangerer Nasjonal konferanse for materialteknologi, også kjent som «Sommermøtet». Siden 1952 har Sommermøtet blitt arrangert annethvert år, etter hvert vekselvis i Oslo og Trondheim. Siden 2014 er Sommermøtet arrangert sammen med Norsk Metallografisk Forening. Sommermøtet er en bred faglig møteplass mellom industri og forskning, en arena for nettverksbygging, og et utstillingsvindu for unge forskere.

Historien til Norsk Metallurgisk Selskap fra 1936 til 2011 forteller hvor viktig faget og bransjen var for industrialiseringen og velstandsutviklingen i Norge.

Dr. Mathias Sems fond ble opprettet av Elkem i 1971. Stipender tildeles metallurger, fortrinnsvis yngre, som gjennom sitt arbeid innen forskning eller industri har vist spesiell dyktighet, pågangsmot og pionerånd, og som har nye ideer som kan bringe vårt samfunn videre fremover.

Dr. ing Haakon Styri’s studiefond ble opprettet av metallurgen Haakon Styri i 1958. Avkastningen deles ut som et årlig reise- og oppholdsstipend til kvalifiserte søkere som ønsker opphold ved utenlandsk institusjon


Velkommen til PF Materialteknologi

Vil du dele dette med ditt nettverk?