Materialteknologi

foto: Max van der Oetelaar

Styre

Styreleder

Egil Gulbrandsen

Rådgiver, Selvstendig

Gustav Heiberg

DNV

Martin Øhlund Øyen

Fieldmade

Sigmund Bragstad

Ocean Sun

Elisabete Fernandes Reia da Costa

Sintef

Kristian Knarbakk

Hydro

Peyman Mohseni

MHWirth

Federica Vico

Lilium

Fotokreditering

Sturlason AS Polyfoto, DNV, Tekna, Ocean Sun, Sintef, LinkedIn, ResearchGate, LinkedIn

Hva

PF Materialteknologi er kunnskapsnettverket for kunnskapsdeling og dialog rundt utvikling og anvendelse av materialteknologi.


Hvorfor

Materialer omgir oss overalt og er nødvendige på veldig mange områder, som for eksempel energi, produksjon, transport, bygg og infrastruktur. PF Materialteknologi omfavner anvendelse, forskning og utvikling innenfor materialteknologi.


Hvem

PF Materialteknologi er kunnskapsnettverket for enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner med interesse og engasjement for materialteknologi i alle sektorer.


Hvordan

PF Materialteknologi fremmer og diskuterer vitenskapelig, teknisk og annen kunnskap relatert til materialer. Vi bidrar til kommunikasjon og kunnskapsutveksling mellom medlemmer og andre interessenter, og jobber for synliggjøring av materialteknologi i privat og offentlig virksomhet, akademia og i samfunnet for øvrig.


Velkommen til PF Materialteknologi

foto: Tomasz Zajda

1. juni 2022 kl. 09:00 - 2. juni 2022 kl. 16:00 // PF Materialteknologi

Nasjonal konferanse for materialteknologi 2022: Muligheter i det grønne skiftet

Vil du dele dette med ditt nettverk?