Dr. Mathias Sems fond

Fondets formål er å støtte metallurger – fortrinnsvis yngre – som gjennom sitt arbeide innen forskning eller industri har vist spesiell dyktighet, pågangsmot og pionerånd, og som har nye ideer som kan bringe vårt samfunn videre fremover.

Dr. Mathias Sems Fond ble opprettet av Elkem AS i 1971 for å hedre Dr. Sem i anledning hans 80-årsdag. Fondet administreres av Polyteknisk Forening v/ Norsk Metallurgisk Selskap’s landsforening gjennom et råd. Kandidater kan nomineres av metallurgisk industri og forskningsmiljø.

Borgestadstipendiet, med formål om å fremme kunnskaper om ildfaste materialer og deres anvendelse i metallurgisk industri, er tatt inn i Dr. Mathias Sems fond fra 2022.

Rådet

  •  Hallvard Tveit, Konsernspesialist, Elkem
  •  Merete Tangstad, Professor, NTNU
  •  Oddvin Reiso, Forskningssjef, Hydro Aluminium Sunndalsøra

Vedtekter

Hvordan søke?

Søknadsbehandling foregår som regel årlig. Søknad sendes på e-post til polyteknisk@polyteknisk.no.

Hva må innberettes?

De som har mottatt bidrag fra fondet, må avgi innberetning om anvendelsen av de tildelte midlene til fondets råd i.h.t. søknaden innen et år etter utbetalingen. Sluttrapporten skal inneholde informasjon om prosjektregnskap med dokumentasjon og prosjektresultater.