Dr. ing. Haakon Styri’s studiefond

Fondets formål er å hjelpe unge, dyktige teknologer som ønsker spesialutdannelse innen materialteknologi i utlandet, men som ikke har anledning til å betale for videre studier eller reiser selv. Søkere må ha utdanning minst på høyskolenivå. Fondsstyret ønsker at utdelingen skal synliggjøres i det norske materialteknologiske miljøet.

Haakon Styris studiefond ble opprettet i 1953 av Haakon Styri. Haakon Styri ble født i Kristiania i 1886 og gikk på kjemilinjen ved Christiania Teknisk Skole før han fortsatte sin utdannelse i Tyskland, Frankrike og USA. Han var senere lærer ved NTH, og i 1916 reiste han til USA og ble senere forskningsleder ved SKF Industries i Philadelphia. Haakon Styri er mest kjent for sin forskning på friksjonsfrie kulelagre og deres anvendelse i industrien.

Styret

  • Styreleder: Gustav Heiberg, Head of Structural Integrity Advisory, DNV
  • Elisabete Fernandes Reia da Costa, Scientist, SINTEF
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening

Vedtekter

Hvordan søke?

Søknadsbehandling foregår som regel årlig. Søknad sendes på e-post til polyteknisk@polyteknisk.no.

Hva må innberettes?

De som har mottatt bidrag fra fondet, må avgi innberetning om anvendelsen av de tildelte midlene til fondets styre i.h.t. søknaden innen et år etter utbetalingen. Sluttrapporten skal inneholde informasjon om prosjektregnskap med dokumentasjon og prosjektresultater.