Energi

foto: NASA

Styre

Styreleder

Eivind Brodtkorb Magnus

Selvstendig

Siviløkonom og Cand. oecon., NHH

Jan Erik Berre

SVP Energy Transition Solutions, DNB

MSc, Petroleum Engineering, UiS og Heriot-Watt University

Egil Birkemoe

VP Electrical Transmission, Aker Solutions

MSc, Engineering Cybernetics, NTNU

Bjarne Børresen

Seksjonsleder, vannkraftmaskiner, Multiconsult

MSc, Mechanical Engineering, NTNU and PhD, Fluid Mechanics, Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne

Hanne Cecilie Geirbo

Førsteamanuensis, Fakultet for teknologi, kunst og design, OsloMet

Cand.polit., sosialantropologi, UiO, UiO, PhD., informasjonssystemer, UiO

Tommy Haugen

Teamleder prosjektledelse, Statnett

MSc, Industriell økonomi, NMBU

Tone Knudsen

Seniorrådgiver, Forskningsavdelingen, Statkraft

MA, Naturressurs- og miljøøkonomi, NMBU

Ingeborg Løkka

Rådgiver, Reserver og Fleksibilitet, Statnett

Mastergrad i samfunnsøkonomi, NTNU

Alis Helene Tefre

VP Strategy, Equinor

Cand. oecon, Economics, UiO

Fotokreditering

Privat, LinkedIn, ABB, Multiconsult, OsloMet, NVE, Bellona, NVE, LinkedIn

Hva

PF Energi er kunnskapsnettverket for samfunnsengasjerte med interesse for faglige problemstillinger innen energisektoren. PF Energi dekker temaer fra hele verdikjeden for energi, med elektrisitet, varme, lagring, olje og gass, nett, teknologi, innovasjon, marked og politikk i den pågående energiomstillingen. Gjennom et bredt og tverrfaglig engasjement for energi, klima og verdiskaping tilbyr vi et faglig og sosialt program.


Hvorfor

PF Energi ønsker å bidra til dialog og kunnskapsbaserte beslutninger i energisektoren og dermed bidra til bærekraftig utvikling av Norges viktigste næring.


Hvem

PF Energi er kunnskapsnettverket for enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner med interesse og engasjement innen energisektoren. Nettverket ønsker å forene faglig og sosialt samvær for alle som deler interesser innen hele verdikjeden for energi. Dette inkluderer profesjonelle fra ulike bransjer og både privat og offentlig sektor, med spesiell oppmerksomhet på unge talenter.


Hvordan

PF Energi arrangerer regelmessige møter, webinarer og podcasts. Vi samarbeider tett med andre nettverk i Polyteknisk Forening, som PF Digitalt lederskap, PF CO2-håndtering, PF Samfunnssikkerhet og PF Samfunnsøkonomi. Dette gir oss tilgang til et omfattende nettverk av industriledere, eksperter og talenter tilknyttet Polyteknisk Forening, og gjør oss til en unik, tverrfaglig møteplass.


I podcastserien «Samfunnsverdier fra vannkraft» hører du folk som jobber med vannkraft på forskjellige måter snakke om teknologiens muligheter og problemer i et samfunnsperspektiv.

Velkommen til PF Energi

Vil du dele dette med ditt nettverk?