Samfunnsøkonomi

Styre

Styreleder

Rasmus Bøgh Holmen

Seniorforsker, TØI

PhD samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Gjermund Grimsby

Fagansvarlig klima, Kommunal Landpensjonskasse (KLP)

PhD Economics, Universitetet i Oslo, Berkeley og Humboldt Universität zu Berlin

Ingrid Hjort

Postdoktorstipendiat, Institutt for samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

PhD samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo

Lars Erik Sletner

Fagsjef politikk og samfunn, Norsk Bergindustri

Diplomøkonom, Handelshøyskolen BI

Terje Strøm

Sjeføkonom og partner, Ny Analyse

Cand.oecon, Universitetet i Oslo

Fotokreditering

LinkedIn, TØI, GEO365, Moment Studio

Hva

PF Samfunnsøkonomi er kunnskapsnettverket hvor samfunnsøkonomi møter teknologi. Vi tilrettelegger for kunnskapsdeling og dialog om samfunnsøkonomiens rolle i det teknologiske skiftet.


Hvorfor

Vårt formål er å bidra til kunnskap og engasjement om samfunnsøkonomi i en tid der samfunnsdebatten krever at samfunnsøkonomiske perspektiver bringes inn i teknologenes verden, og omvendt.


Hvem

PF Samfunnsøkonomi er åpent for bedrifter, institusjoner, fagmiljøer, politiske aktører og enkeltpersoner med interesse, nysgjerrighet, kunnskap og engasjement for samfunnsøkonomi.


Hvordan

PF Samfunnsøkonomi er et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt om samfunnsøkonomi på tvers av sektorer, innenfor næringsliv, offentlig forvaltning og forskning. Vi inviterer til foredrag og diskusjoner, produserer podcaster og webinarer, og skaper arenaer for dialog mellom fag-politikk, embetsverk og næringsliv.


I podcastserien «Morgendagens næringer» møter du ledende økonomer og bransjeledere, i samtale om de viktigste utviklingstrekkene for norske næringer. 

Velkommen til PF Samfunnsøkonomi

Vil du dele dette med ditt nettverk?