Samfunnsøkonomi

Styre

Styreleder

Rasmus Bøgh Holmen

Seniorforsker, TØI

Ph.d. samfunnsøkonomi, BI

Lars Erik Sletner

Fagsjef for politikk og samfunn, Norsk Bergindustri

Diplomøkonom, BI

Terje Strøm

Sjeføkonom og partner, Ny Analyse

Cand.oecon, Universitetet i Oslo

Alis Helene Tefre

VP Performance Management, Equinor

Cand. oecon, Universitetet i Oslo

Fotokreditering

LinkedIn, TØI, GEO365, Moment Studio

Hva

PF Samfunnsøkonomi er kunnskapsnettverket hvor samfunnsøkonomi møter teknologi. Vi tilrettelegger for kunnskapsdeling og dialog om samfunnsøkonomiens rolle i det teknologiske skiftet.


Hvorfor

Vårt formål er å bidra til kunnskap og engasjement om samfunnsøkonomi i en tid der samfunnsdebatten krever at samfunnsøkonomiske perspektiver bringes inn i teknologenes verden, og omvendt.


Hvem

PF Samfunnsøkonomi er åpent for bedrifter, institusjoner, fagmiljøer, politiske aktører og enkeltpersoner med interesse, nysgjerrighet, kunnskap og engasjement for samfunnsøkonomi.


Hvordan

PF Samfunnsøkonomi er et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt om samfunnsøkonomi på tvers av sektorer, innenfor næringsliv, offentlig forvaltning og forskning. Vi inviterer til foredrag og diskusjoner, produserer podcaster og webinarer, og skaper arenaer for dialog mellom fag-politikk, embetsverk og næringsliv.


I podcastserien «Morgendagens næringer» møter du ledende økonomer og bransjeledere, i samtale om de viktigste utviklingstrekkene for en rekke norske næringer. 

Velkommen til PF Samfunnsøkonomi

foto: Adobe Stock

12. oktober 2022 kl. 08:30 - 09:30 // PF Samfunnsøkonomi

Dybdesamtalen om Statsbudsjettet 2023

Vil du dele dette med ditt nettverk?