Helse

Styre

Styreleder

Hans M. Borchgrevink

Selvstendig

Tidligere direktør for Medisin og helse i Forskningsrådet, Chair EU WG Monitoring and Indicators, Vice-chair EU Marie S Curie Advisory Group og 1. amanuensis, Norges Musikkhøgskole

Christoffer Bugge

Manager, Oslo Economics

Ph.d. kandidat, institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo og siviløkonom, fra Norges Handelshøyskole

Fotokreditering

Tom Henning Bratlie, Oslo Economics, USN

Hva

PF Helse er et møtested for utveksling av ideer, erfaringer og innsikt mellom næringsliv, offentlig forvaltning og anvendt forskning innenfor helseområdet. Vi dekker temaer som helse- og sykehusledelse, helseteknologi, personvern, medikamentutvikling, avansert diagnostikk/-behandling, antibiotikaresistens, epidemiologi/ helseregistre, vaksinering, beredskap og mental helse.


Hvorfor

Vårt formål er å dele kunnskap om og vekke interesse for spørsmål knyttet til helsesektoren med en tverrfaglig tilnærming der også digitalisering, samfunnssikkerhet, bærekraft og samfunnsøkonomi inngår.


Hvem

Vi er kunnskapsnettverket for enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner med interesse og engasjement innen helsesektor. Nettverket samler eksperter, talenter og ledere fra medisin, sykepleie, livsvitenskap, bio-tech, farmaindustri, offentlig sektor, forskning, akademia og organisasjoner.


Hvordan

Vi inviterer til foredrag og diskusjoner gjennom møter, webinarer og podcasts med dagsaktuelle, faglige og samfunnsmessige temaer knyttet til helsesektoren.


Vil du dele dette med ditt nettverk?