Energi og mobilitet

foto: Naina Helén Jåma , Herøya Industripark, Norfund, Selmer, TU Media

Energikommisjonen: Hva nå?

foto: Hampus Lundgren/RENAS

Kritiske metaller

Bibliotek

25. oktober 2022 [PF Samfunnsøkonomi]

Dybdesamtalen om Statsbudsjettet 2023

Foto: Universitetet i Oslo
22. september 2022 [PF Internasjonal politikk og økonomi]

Verden sett fra Latin-Amerika

12. september - 13. september 2022 [PF CO2-håndtering]

French-Norwegian Decarbonization Forum