Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Publisert: 26.04.2024

PF Energi: Generalforsamling 2024

14. mai 2024 kl. 15:00 - 16:00

Styret i PF Energi har gleden av å innkalle alle medlemmer til digital generalforsamling 2024.

Saksliste
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder og referent
3. Styrets årsberetning 2023
4. Endringer av vedtekter
5. Valg av styre
6. Valg av valgkomité
7. Valg av styreleder

Styre
– Eivind Magnus, seniorpartner, THEMA Consulting (til valg)
Jan Erik Berre, SVP Energy Transition Solutions, DNB (ikke til valg)
Egil Birkemoe, VP Electrical Transmission, Aker Solutions (ikke til valg)
 Bjarne Børresen, seksjonsleder, Multiconsult (ikke til valg)
– Hanne Cecilie Geirbo, førsteamanuensis, OsloMet (til gjenvalg)
– Tommy Haugen, senioringeniør, Statnett (ikke til valg)
 Tone Knudsen, seniorrådgiver, Statkraft (ikke til valg)
– Ingeborg Løkka, førstekonsulent, Statnett (ikke til valg)
– Alis Helene Tefre, VP Strategy, Equinor (ikke til valg)

Valgkomité
– Halvor Lie, Head of Grid Connections Department, Statnett SF (til valg)
– Martha Marie Øberg, Head of Market design & system utilization, Statnett SF (ikke til valg)

Generalforsamlingen gjennomføres digitalt. Påmeldte får tilsendt lenke til pålogging i forkant av møtet.

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Energi.

Velkommen til generalforsamling i PF Energi!

Vil du dele dette med ditt nettverk?