PF Energi

Vindmøller ute i havet

PF Energi er en landsomfattende forening for enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner med interesse og engasjement innen energisektoren. Foreningens formål er ved foredrag, diskusjoner og på annen måte utbre kjennskap til og vekke interesse for spørsmål knyttet til energiforsyning og energibruk. Nettverket er åpent for personer med samfunnsengasjement og interesse for energi.
Hva

PF Energi er fagnettverket for samfunnsengasjerte med interesse for faglige problemstillinger innen energisektoren. PF Energi dekker temaer som kraftproduksjon, forbrukerfleksibilitet, digitalisering av kraftbransjen og energi- og klimapolitikk.

Hvorfor

PF Energi sitt formål er å utbre kunnskap til og vekke interesse for spørsmål knyttet til energiforsyning og energibruk.

Hvem

PF Energi er en forening for enkeltpersoner, bedrifter og institusjoner med interesse og engasjement innen energisektoren.

Hvordan

PF Energi inviterer til foredrag og diskusjoner gjennom ca. 6 møter i året med dagsaktuelle, faglige og samfunnsmessige temaer knyttet til energisektoren.

Har du innspill til temaer eller innledere du gjerne vil se på programmet, ta kontakt med oss på pfenergi@gmail.com.

Velkommen til nettverket PF Energi!

Styret

Styreleder: Martha Marie Øberg
Senior Advisor, System- og markedsutvikling, Statnett
Sivilingeniør Energi og miljø, NTNU
martha.oberg@statnett.no

Bjarne Børresen
Seksjonsleder, vannkraftmaskiner, Multiconsult
Maskiningeniør NTH og doktorgrad Ecole polytechnique fédérale de Lausanne
bjarne.boerresen@gmail.com

Jarand Hole
Avdelingsingeniør, Energibruk og teknologier, Energiavdelingen, NVE
Sivilingeniør Energi og miljø, elkraftteknikk, NTNU
jho@nve.no

Tone Knudsen
Senior rådgiver, Forskningsavdelingen, Statkraft
Mastergrad i miljø, ressurs- og utviklingsøkonomi, NMBU
tone.knudsen@statkraft.com

Eivind Brodtkorb Magnus
Partner i THEMA Consulting
Siviløkonom og Cand Oecon (sosialøkonom), NHH
eivind.magnus@thema.no

Tanja Winther
Professor, Senter for utvikling og miljø, UiO. Styremedlem i UiO:Energi
Sivilingeniør elkraft,  NTH og doktorgrad sosialantropolog, UiO
tanja.winther@sum.uio.no

Se alle nettverk