Publisert: 25.04.2024

Nasjonal konferanse for materialteknologi 2024: Materialer for det grønne skiftet

28. august 2024 kl. 08:00 - 29. august 2024 kl. 16:00

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Delta på dette arrangementet:

Ikke medlem? Meld deg på dette arrangementet:

Please see English text below. 

Velkommen til Trondheim og Nasjonal konferanse for materialteknologi 2024: Materialer for det grønne skiftet: Utfordringer og muligheter

Materialteknologi er viktig for å utvikle sirkulærøkonomiske løsninger og bærekraftig ressursforvaltning. I Norge har vi flere ledende kompetansemiljøer. Hvilke muligheter gir dette oss i møtet med det grønne skiftet? Nettopp dette er tema for årets konferanse, og vi gleder oss til å fordype oss i grønn materialteknologi innenfor flere av fagfeltets mest spennende områder.

Program

Tematikk for faglige sesjoner
– Al-legeringer og lettmetaller
– Havmaterialer og korrosjon
– Materialer for energiløsninger
– Avanserte materialer og prosesser
– Karakterisering
– Modellering

Konferansen 28. og 29. august 2024:
Scandic Lerkendal, Trondheim

Konferansemiddagen 28. august 2024:
Rockheim Panorama, Trondheim

Stipend

Nasjonal konferanse for materialteknologi vil det tildeles stipend og relevante kandidater inviteres til å søke:

Nasjonal konferanse for materialteknologi arrangeres annethvert år, vekselsvis i Oslo og Trondheim, og er en bred faglig møteplass mellom industri og forskning. Konferansen er en arena for nettverksbygging og et utstillingsvindu for unge forskere.

Konferansen arrangeres i partnerskap mellom Norsk Materialteknisk Selskap, Norsk Metallografisk Forening, Norsk Korrosjonsteknisk Forening og Polyteknisk Forening.

Her finner du mer informasjon om PF Materialteknologi.

Velkommen til konferansen med faglig og sosialt program i Trondheim!


Welcome to Trondheim for the National Conference on Materials Technology 2024:
Materials for the Green Transition: Challenges and Opportunities

Materials technology is important in developing solutions for the circular economy and sustainable resource management. Norway has several leading competence communities. Which opportunities do we see when facing the green shift to sustainability? This precisely is the topic of this years’ conference. We are looking forward to this deep dive into green materials technology within some of the fields most interesting subjects.

Program

Conference topics
– Aluminium alloys and light metals
– Marine materials and Corrosion
– Materials for energy solutions
– Advanced materials and processes
– Characterization
– Modelling

The Confererence August 28 and 29, 2024:
Scandic Lerkendal, Trondheim

The Conference Dinner August 28, 2024:
Rockheim Panorama, Trondheim

Scholarships

At the National Conference for Materials Technology there will be granted scholarships, and relevant candidates are invited to apply.

The National Conference for Materials Technology is held every second year, alternating between Oslo and Trondheim. It is an academic meeting ground for industry and science. It is also a great arena for networking and showcasing for young researchers.

The conference is organized in partnership between the Norwegian Society for Material Technology, the Norwegian Metallographic Association, the Norwegian Corrosion Technology Association and the Norwegian Polytechnic Society.

Please see more information about PF Materials technology.

Welcome to the 2024 Conference for Materials Technology in Trondheim! 

Vil du dele dette med ditt nettverk?