Dr. Mathias Sems fond

Dr. Mathias Sems fond

Fondets formål er å støtte metallurger – fortrinnsvis yngre – som gjennom sitt arbeide innen forskning eller industri har vist spesiell dyktighet, pågangsmot og pionerånd, og som har nye ideer som kan bringe vårt samfunn videre fremover.

Dr. Mathias Sems Fond ble opprettet av Elkem AS i 1971 for å hedre Dr. Sem i anledning hans 80-årsdag. Fondet administreres av Polyteknisk Forening v/ Norsk Metallurgisk Selskap’s landsforening gjennom et råd. Kandidater kan nomineres av metallurgisk industri og forskningsmiljø.

Rådet

  •  Hallvard Tveit, Konsernspesialist, Elkem
  •  Merete Tangstad, Professor, NTNU
  •  Oddvin Reiso, Forskningssjef, Hydro Aluminium Sunndalsøra

Vedtekter

Hvordan søke?

Søknadsbehandling foregår som regel årlig. Søknad må sendes Polyteknisk Forening innen 1. februar samme år.

Send søknad

Hva må innberettes?

De som har mottatt bidrag fra legatet, må avgi innberetning om anvendelsen av de bevilgede midlene til legatets styre innen seks måneder etter utbetalingen.

Send innberetning