Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Foto: Posten, Nye veier, Knut Opeide, Privat Publisert: 15.12.2023

Hvordan påvirker EU-taksonomien samferdselssektoren?

28. mai 2024 kl. 17:30 - 18:30

Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo

EUs taksonomiforordning ble innført for å synliggjøre hvilke økonomiske aktiviteter som er grønne og bærekraftige. På den måten kan investorer lettere identifisere bærekraftige investeringsmuligheter og selskaper kan lettere rapportere om og forbedre sin bærekraftspraksis. Nå har det gått ett år siden taksonomiforordningen trådte i kraft i norsk rett, som Lov om bærekraftig finans. Hvilke fremskritt har vi sett og hvilke praktiske utfordringer er det i samferdselssektoren?

17:00
Dørene åpner


17:30
Nina Fjeldheim Hoelsæter, oppdragsleder, Multiconsult og styremedlem i PF Samferdsel er dagens programleder
Velkommen og bakgrunn

Maarten Lohne van der Eynde, fagansvarlig bærekraft, Nye Veier 
Signe Nytrøen, seniorrådgiver, Posten
Edvard Thonstad Sandvik, fagdirektør klima og bærekraft, Statens vegvesen
Jarl Øvstedal, gruppeleder miljøoppfølging og bærekraft, Norconsult
Faglige innlegg

18:30
Samtalen avsluttes.
Spørsmål fra sal

19:00
Takk for i dag

Velkommen til dette seminaret hvor sentrale aktører deler sine erfaringer og tanker om betydningen av EU-taksonomien innen transport. Dette er en unik mulighet til å lære mer om hvordan EU-taksonomien former veien for en bærekraftig norsk samferdselssektor.

Du får lett servering til praten, samt gode muligheter for kunnskapsutveksling og nettverksbygging med deltakere på og av scenen.

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Dette arrangementet er kun for fysisk deltagelse.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Samferdsel for innspill.

Velkommen!

Hold deg oppdatert med nyhetsbrevet vårt! Jeg vil motta nyhetsbrev!

Vil du dele dette med ditt nettverk?