Foto: Fornybar norge, NVE, Stig Jarnes/Bulk, Statkraft, Privat Publisert: 08.03.2024

Køordning for tilknytning til strømnett: Funker det?

7. mai 2024 kl. 08:30 - 09:30

Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Delta på dette arrangementet:

Ikke medlem? Meld deg på dette arrangementet:

Delta fysisk

kr. 239,-

Tilgang til elektrisk kraft er en sentral forutsetning for det grønne skiftet og den økonomiske veksten i Norge. I dag er det ikke nok kapasitet i strømnettet til alle som ønsker å produsere eller bruke strøm. Prosjektene som søker om tilknytning til strømnettet vurderes etter tidspunkt for søknad og modenhet for prosjektet. Tidspunkt og modenhet gjenspeiler ikke alltid samfunnsnytten, som lokal verdiskaping, arbeidsplasser og karbonkutt.

Står vi i fare for å gå glipp av viktige samfunnsbyggende prosjekter? Bør det være slik? Finnes det alternative rettferdige vurderingskriterier?

08:00
Dørene åpner.
Kaffe og croissants serveres til praten

08:30
Alis Helene Tefre, VP Strategy, Equinor og styremedlem i Polyteknisk Forening

Velkommen

Torfinn Stulen Jonassen, seksjonssjef reguleringsmyndigheten for energi (RME), NVE
Dagens regelverk

Sverre Gotaas, administrerende direktør, Herøya Industripark og direksjonsmedlem, Polyteknisk Forening
Jon Gravråk, administrerende direktør, Bulk og direksjonsmedlem, Polyteknisk Forening
Christine Kaaløy, næringspolitisk rådgiver, Fornybar Norge
Stein Øvstebø, leder Kraftsystemer, Nett & Konsesjoner, Hydro og leder av Infrastrukturutvalget, Norsk Industri
Alis Helene Tefre, VP Strategy, Equinor og styremedlem i Polyteknisk Forening er dagens ordstyrer
Panelsamtale

09:30
Samtalen avsluttes
. Mingling fortsetter

10:00
Takk for i dag

Du får lett servering til praten, samt gode muligheter for kunnskapsutveksling og nettverksbygging med deltakere på og av scenen.

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Dette arrangementet er kun for fysisk deltagelse.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Energi for innspill.

Velkommen!

Hold deg oppdatert med nyhetsbrevet vårt! Jeg vil motta nyhetsbrev!

Vil du dele dette med ditt nettverk?