Foto: Lukáš Lehotský/Unsplash Publisert: 19.01.2024

Hva er fremtiden for kjernekraft i Norge?

24. april 2024 kl. 08:30 - 09:30

Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo.

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Delta på dette arrangementet:

Ikke medlem? Meld deg på dette arrangementet:

Delta fysisk

kr. 239,-

Kjernekraft-teknologien har utviklet seg, og det er sterke konflikter rundt utbygging av fornybare energikilder. Tilhengere peker på at kjernekraft gir stabil utslippsfri kraftproduksjon som er lite arealkrevende, og motstandere mener at den er for dyr med store sikkerhetsutfordringer. Flere politiske partier har drøftet situasjonen, og et firma er nå etablert med mål om å bygge kjernekraft i Norge.

Hva har skjedd med teknologien? Hvor risikofylt og kostnadskrevende er kjernekraft? Hva med radioaktivt avfall? Bør det legges til rette for planlegging av kjernekraft i Norge, og hvem bør ta styringen? Hvor står partiene?

08:00
Dørene åpner.
 Kaffe og croissants serveres til praten

08:30
Bjarne Børresen
, seksjonsleder vannkraftmaskiner, Multiconsult og styremedlem, PF Energi
Velkommen og bakgrunn

Faglige innlegg og panelsamtale om kjernekraftens fremtid i Norge

09:30
Samtalen avsluttes
. Mingling fortsetter

10:00
Takk for i dag


Du får lett servering til praten, samt gode muligheter for kunnskapsutveksling og nettverksbygging med deltakere på og av scenen.

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Dette arrangementet er kun for fysisk deltagelse.

Ta gjerne kontakt med PF Energi for innspill.

Velkommen!

Hold deg oppdatert med nyhetsbrevet vårt! Jeg vil motta nyhetsbrev!

Vil du dele dette med ditt nettverk?