Foto: Privat Publisert: 23.02.2024

Hva er galt med Oslofjorden?

6. mai 2024 kl. 12:00 - 14:00

Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Delta på dette arrangementet:

Ikke medlem? Meld deg på dette arrangementet:

Delta fysisk

kr. 239,-

PF Senior har gleden av å invitere til dette møtet!

Diskusjoner om tilstanden i Oslofjorden har pågått over lang tid. Det finnes en omfattende kunnskapsbase om området, og det er viktig å synliggjøre denne kunnskapen. Hvor alvorlig er egentlig tilstanden til Oslofjorden, i forhold til det som rapporteres i mediene? Er Oslofjorden i ferd med å dø?

11:30
Dørene åpner. Kaffe og croissants serveres til praten

12:00
Øyvind Roth, fhv. leder, FoU Phillips Petroleum og styreleder, PF Senior
Velkommen

Lars Føyn, Candidatus realium i kjemisk oseanografi/marin biologi, tidligere forsker ved Havforskningsinstituttet og seniorrådgiver, Fiskeri- og kystdepartementet (2004-2014)
Faglig innlegg

13:00
Åpen samtale med spørsmål fra salen

14:00
Takk for i dag

I forkant av foredraget inviterer styret i PF Senior alle medlemmer til årsmøtet 2024.

Agenda
1. Godkjenning av innkalling
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av møteleder og referent
4. Endring av retningslinjer: Styret foreslår at PF Senior i fremtiden legger seg på samme nivå som de andre PF nettverkene: styret vil selv velge styremedlemmer blant medlemmer som viser interesse for nettverkets styreareid og derved sørge kontinuitet.
5. Valg av styre og valgkomité (bortfaller hvis retningslinjer godtas)

Styre
Øyvind Roth, leder (har sittet 4 år), gjenvalg for 2 år
Frøydis Langmark (har sittet 9 år), gjenvalg for 1 år
Colin Peter Jeneson (har sittet 3 år), ikke på valg
Lars Føyn (har sittet 2 år), velges for 2 å
Eirik Melle (har sittet 1 år), ikke på valg

Valgkomité
Einar Olav Venold (ny), velges for 2 år
Trygve Kierulf (ny) velges for 1 å

Du får lett servering til praten, samt gode muligheter for kunnskapsutveksling og nettverksbygging med deltakere på og av scenen.

Du kan stille spørsmål i forkant via @polyteknisk i sosiale media.

Dette arrangementet er kun for fysisk deltagelse.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Senior for innspill.

Velkommen til PF Senior!

Hold deg oppdatert med nyhetsbrevet vårt! Jeg vil motta nyhetsbrev!

Vil du dele dette med ditt nettverk?