Foto: Stortinget, Klassekampen, Sparebank 1, Chul Christian Aamodt Publisert: 04.06.2024

Svart kol, økonomiske bitcoin og strategiske mineral: Ein samtale om gruvedrift i Noreg

12. august 2024 kl. 17:30 - 18:15

Impact Hub Agder, Torvgaten 7, 4836 Arendal og digitalt på Polyteknisk Forenings nettside.

Legg møtet inn i Outlook: iCal

Delta på dette arrangementet:

Ikke medlem? Meld deg på dette arrangementet:

Delta digitalt

kr. 0,-

Delta fysisk

kr. 0,-

Ærleg gruvearbeid gjev opphav til energi og verdiar – og er i stadig større grad assosiert med konfliktar og omkampar. Vi spør:

  • Kva slags gruvedrift bør vi satsa på i framtida?
  • Korleis er det å vera gruvearbeidar?
  • Bør norske bankar satsa aktivt på gruvedrift?

Gruvedrift – utvinning av verdifulle og ikkje minst samfunnsnyttige mineral – er både storpolitikk, økonomisk gull verd og sjølvsagt kontroversielt. Det gjeld ikkje minst den norske opninga for gruvedrift utanskjers. Korleis ser den økonomiske oppsida ut, kva er dei viktigaste innvendingane og korleis bør bankar stilla seg til slik næringsverksemd?

17:30
Direktesendingen starter

Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening
Velkommen

Ola Borten Moe, stortingsrepresentant (Sp)
Haakon Hauan Løvli, gruvearbeider, Store Norske
Morten Søberg, direktør for samfunnskontakt, SpareBank 1 Gruppen, er programleder
Samtale om gruvedrift i Norge

18:15
Direktesendingen avsluttes

Elektrifisering og anna omstilling av utvikla økonomiar fører til auka etterspurnad etter ei rekkje metall og mineral. Kina posisjonerer seg strategisk for å sikra tilgang til slike innsatsfaktorar, det same gjer ei rad oljefond i Midt-Austen. Norske styresmakter er også meir offensive enn på lenge. Emnet er med andre ord i vinden, men rolla til bankane er mindre opplyst og diskutert.

Det er et begrenset antall fysiske plasser, så meld deg på nå. Er du ikke i Arendal, kan du følge direktesendingen på denne nettsiden ved å melde deg på digitalt. Arrangementene på Arendalsuka er åpne og gratis for alle.

Polyteknisk Forening bringer innsikt, inspirasjon og innflytelse, ved å samle næringslivsledere, forskere og neste generasjon. Vi snakker om det vi burde snakke om når vi snakker om bærekraftig teknologi, samfunnsutvikling og politikk. På Arendalsuka 2024 går vi tverrfaglig til verks og søker løsninger som fremmer demokratisering, dekarbonisering og digitalisering. Målet er å bringe innsikt og inspirasjon med innflytelse på de viktige prioriteringene for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling som må gjøres på tvers av sektorer.

Vi spør:
– Hva vil forskere bringe til torgs?
– Hva har næringslivsledere på hjertet?
– Hva mener neste generasjon?

Vi byr på:
– Live stream dybdesamtaler med våre utvalgte partnere
– #PolyPod-opptak med topper fra næringsliv, forvaltning og akademia

Ta gjerne kontakt med styrene i PF Materialteknologi, PF Bærekraft, PF Samfunnsøkonomi og PF Digitalt lederskap for innspill.

Velkommen til mer innsikt, inspirasjon og innflytelse – digitalt og fysisk!

Vi takker våre partnere for støtte til å produsere #PolyPod og #PolyWeb fra Arendalsuka. Takk også til Impact Hub Agder for studio, møterom og servering, til Goodwill for koblinger og til Nomono for popup-podcastutstyr.  

Hold deg oppdatert med nyhetsbrevet vårt! Jeg vil motta nyhetsbrev!

Vil du dele dette med ditt nettverk?