Partnere

 

Samarbeidspartnere
Premium medlemmer

 

Basis medlemmer
Oppstart medlemmer

 

Partnerskap gir muligheter til å være med i #PolyPod og #PolyWeb, der teknologi, samfunn og næringsliv møtes. Partnerskapet gir fri adgang for ansatte til og samarbeid om digitale og fysiske aktiviteter samt profilering på Polyteknisk Forenings nettside og i sosiale media. Partnere kan også bruke Polyteknisk Forenings logo på egne nettsider og sosiale media. Partnerskap gir dessuten god rabatt på leie av studio og møtelokaler sentralt i Oslo.

Ta gjerne kontakt med Generalsekretær Mette Vågnes Eriksen, tlf. 9322 4100, for alle mulighetene knyttet til partnerskap.

Velkommen til mer innsikt, inspirasjon og innflytelse – siden 1852!