Partnere

 

Samarbeidspartnere
Premium medlemmer

 

Basis medlemmer
Oppstart medlemmer

 

Bedriftsmedlemskap gir muligheter til å være med i #PolyPod og #PolyWeb, der teknologi, samfunn og næringsliv møtes. Medlemskapet gir fri adgang for ansatte til, og samarbeid om, digitale og fysiske aktiviteter – og åpner for nettverk med eksperter, talenter og beslutningstagere på tvers av en rekke teknologier og næringer. Her holder vi hverandre oppdaterte og driver samfunnsutviklingen fremover på sentrale tema i partnerskap. Bedriftsmedlemskapet gir også muligheter til å finne de beste kandidatene.

Medlemsbedrifter profileres på Polyteknisk Forenings nettside og i sosiale media, og kan selv bruke foreningens logo i egne kanaler – og bruke studio og møtelokaler midt i Oslo sentrum. I partnerskap holder vi i hevd tradisjonen som det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse siden 1852.

Ta gjerne kontakt med Generalsekretær Mette Vågnes Eriksen, tlf. 9322 4100, for alle mulighetene knyttet til partnerskap.

Velkommen til mer innsikt, inspirasjon og innflytelse – siden 1852!