foto: Polyteknisk Forening

#PolyPod: Morgendagens passasjertransportnæring

Publisert: 3. mars 2023

Passasjertransportnæringen bidrar til å binde Norge sammen lokalt, regionalt og nasjonalt. Etter noen magre år under pandemien nærmer passasjertransportnæringen seg volumene man hadde før pandemien.

Vi spør: Hvordan vil fremtidens transporttilbud se ut, formidles og prises? Hva er de viktigste forskjellene mellom by og land for norsk passasjertransport? Hvordan former og formes næringen av samfunnsutviklingen? Og hvordan vil konkurransereguleringer, miljøreguleringer, offentlige prioriteringer og ny teknologi spille inn? Hvordan kan digitalisering av reiseinformasjon bidra til å møte de reisendes forventing til stadig mer effektiv transportavvikling?

Lytt til samtalen mellom:

  • Gudrun Einbu, leder for transporttilbudet i Skyss
  • Ove Skaug, partner i Oslo Economics
  • Hanne Norli, seniorrådgiver i Asplan Viak
  • Øyvind Dalen, gruppeleder i Asplan Viak og styremedlem i PF Samferdsel
  • Rasmus Bøgh Holmen, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt og styreleder i PF Samfunnsøkonomi

I denne podcasten kan du lære om hvordan passasjertransportnæringen struktur og rammebetingelsene næringen jobber under. Videre diskuterer vi viktige utviklingstrekk som elektrifisering, presset på offentlig budsjetter ser ut til å øke og inntreden av intelligente transportsystemer.

I serien «Morgendagens næringer» hører du ledende økonomer og bransjeledere snakke om de viktigste utviklingstrekkene for en rekke viktige norske næringer. Sjekk ut tidligere episoder om andre næringer her.

Ønsker du å gi innspill til «Morgendagens næringer», ta kontakt med styret i PF Samfunnsøkonomi. Ta ellers gjerne kontakt med styret i PF Samferdsel for mer om Norges transportsystem.