foto: toi.no, terje skåre og horecanytt.no

Lytt til #PolyPod: Morgendagens reiseliv

Publisert: 17. januar 2022

Hvordan vil reiselivsnæringen se ut fremover – og hvorfor? Hvilken regional betydning har reiselivsnæringen og hvilke utviklingstrekk ser vi for næringen som helhet? Hva driver utviklingen i reiselivsnæringens ulike markeds- og kundesegment og bransjer?

Lytt til samtalen mellom:

  • Torunn Tronsvang, daglig leder og grunnlegger av Up Norway
  • Petter Dybedal, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt
  • Erik W. Jakobsen, partner og grunnlegger av Menon Economics
  • Rasmus Bøgh Holmen, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt og styremedlem i PF Samfunnsøkonomi

I denne episoden lærer du om hvordan reiselivet er blant næringene i Norge som har blitt hardest rammet av koronapandemien. Mens utenlandsreisende langveis fra og fritidssegmentet tidligere bidro til å drive mye av veksten, har pandemien påvirket reisemønstrene blant nordmenn og utlendinger i alle norske regioner. Samtidig har kronen stabilisert seg på et lavere nivå etter oljeprisfallet for noen år siden, og unike opplevelseskonsepter er et stadig fokus blant innholdsleverandørene.

I serien «Morgendagens næringer» hører du ledende økonomer og bransjeledere snakke om de viktigste utviklingstrekkene for en rekke viktige norske næringer. Her har vi diskutert luftfartsnæringen, bygg- og anleggsnæringen, godsnæringen, offshoreleverandørnæringen, telekommunikasjonsbransjen og elektrisitetsnæringen. Hør episodene her!

Ønsker du å gi innspill til «Morgendagens næringer», ta kontakt med styret i PF Samfunnsøkonomi!