foto: polyteknisk forening

Lytt til #PolyPod: Morgendagens taxibransje

Publisert: 9. februar 2024

Hvilke betydning har taxibransjen i by og land? Hvordan påvirkes bransjen av den store omreguleringen i 2020 og regjeringens meldte reverseringer? Og hvilken rolle spiller trender knyttet til teknologiutvikling og alternative transportmidler for bransjens videre utvikling?

Lytt til samtalen mellom:

  • Guro Landsend Henriksen, partner, Oslo Economics 
  • Jørgen Aarhaug, forskningsleder,Transportøkonomisk institutt
  • Øystein Trevland, styreleder, Norges Taxiforbund
  • Rasmus Bøgh Holmen, partner, Vista Analyse og styreleder i PF Samfunnsøkonomi
  • Knut Johannes Liland Hartveit, forsker, Transportøkonomisk institutt og styremedlem i PF Samferdsel

I denne episoden lærer du om morgendagens taxibransje. Du lærer om de store omstillingene bransjen har vært gjennom de siste årene med corona-pandemien, nye teknologier og endringer i det regulatoriske rammeverket.

I serien «Morgendagens næringer» hører du ledende økonomer og bransjeledere snakke om de viktigste utviklingstrekkene for en rekke viktige norske næringer. Hør alle episodene her.

Har du spørsmål eller innspill? Ta kontakt med styret i PF Samfunnsøkonomi eller PF Samferdsel.