foto: Polyteknisk Forening

#PolyPod: Morgendagens næringspolitiske rettesnorer 

Publisert: 6. februar 2023

Hvordan skal vi sikre at politikerne utformer næringspolitikken basert på et godt faglig grunnlag og ikke gir hen til lobbyisme? Hva bør gjøres for tette hull og effektivisere skattesystemet? Hvordan bør næringspolitikken håndtere koordineringsutfordringer og ujevne styrkeforholdet I verdikjedene? Og hvordan bør vi omstille morgendagens arbeidsmarked og energisystemer?

Lytt til samtalen mellom:  

  • Gjermund Grimsby, klimaansvarlig, KLP og styremedlem, PF Samfunnsøkonomi 
  • Rasmus Bøgh Holmen, seniorforsker, TØI og styreleder, PF Samfunnsøkonomi 

I denne episoden lærer du om seks næringspolitiske rettesnorer med tilhørende råd. Resonnementene er basert på innsikter fra podcastserien «Morgendagens næringer» og deltakernes næringsøkonomiske kompetanse. Episoden spiller opp til neste episode i serien, «Morgendagens næringspolitiske debatt».

Polyteknisk Forening dykker gjennom #Polypod-serien «Morgendagens næringer» inn i næringer sammen med ledende økonomer og bransjeledere. Du kan høre på flere episoder her. Rettesnorene ble gitt i et frokostseminar i serien «Markedskrysset», som du kan se her.

Ønsker du å gi innspill til podcastserien «Morgendagens næringer» kan du kontakte  styret i PF Samfunnsøkonomi.