foto: Privat, Menon, Moment Studio, Fredrik Refvem, Jon Ingemundsen

Lytt til #PolyPod: Morgendagens offshoreleverandørnæring

Publisert: 4. april 2022

Norge er en maritim industrinasjon med solid kompetansebase, veletablerte institusjoner og betydelig petroleumsressurser utenfor kysten. Dette har ikke bare bidratt til en velfungerende petroleumsnæring som har kommet befolkningen til gode, men også til verdensledende offshore-leverandørnæring.

Vi spør: Hvilken rolle spiller offshore leverandørbedrifter i Norge og i lokalsamfunnene der de er lokalisert? Hva driver næringens lønnsomhet, og hvordan påvirkes den av klimamål og behovet for energiomstilling? Hvordan vil utviklingen i Norge og internasjonalt prege eksport og teknologiutvikling fremover? Og hvordan skiller bildet seg mellom de ulike bransjene, herunder produksjonsstøtte, tilknyttet maritim virksomhet, landbaserte leverandørindustri og andre støttetjenester?

Lytt til samtalen mellom:

  • Sveinung Fjose, partner i Menon Economics
  • Geir Austigard, CEO i Moreld
  • Atle Blomgren, seniorforsker i NORCE
  • Alis Helene Tefre, Vice President for Performance Management and Control ved Equinor og styremedlem i PF Samfunnsøkonomi
  • Rasmus Bøgh Holmen, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt og styremedlem i PF Samfunnsøkonomi

Offshoreleverandørnæringen står for rundt seks prosent av Fastlands-BNP og har relativt høy lønnsevne i forhold til andre næringer. Samtidig står morgendagens næring overfor utfordringer og muligheter knyttet til endringer i energimarkedene og utviklingen av nye havbaserte næringer.

I serien «Morgendagens næringer» hører du ledende økonomer og bransjeledere snakke om de viktigste utviklingstrekkene for en rekke viktige norske næringer. Her har vi diskutert luftfartsnæringen, reiselivsnæringen, bygg- og anleggsnæringen, godsnæringen, telekommunikasjonsbransjen og elektrisitetsnæringen. Hør episodene her!

Ønsker du å gi innspill til «Morgendagens næringer», ta kontakt med styret i PF Samfunnsøkonomi!