foto: DNV, Grieg Green, Brian Cliff Olguin, Menon Economics, Privat

#PolyPod: Morgendagens maritime næring

Publisert: 16. januar 2023

Når treffer det grønne skiftet maritim næring for fullt, og kan grønn skipsfart bli et norsk konkurransefortrinn? Hvordan vil digitalisering, automatisering og den nye geopolitiske situasjonen påvirke næringen framover? Er maritim næring i stand til å finansiere de store oppgavene velferdsstaten står overfor?

Maritim næring har vært en av Norges største og mest globaliserte næringer siden 1600-tallet, og bidrar fremdeles til verdiskaping og sysselsetting i hele landet. I dag er Norge en ledende maritim nasjon med komplette klynger av verdensledende selskaper innen skipsdesign, dynamisk posisjonering, fremdriftssystemer, utstyr og tjenester.

Lytt til samtale mellom:

  • Eirik Ovrum, Principal consultant Maritim Advisory i DNV
  • Pia Meling, Daglig leder i Grieg Green
  • Erik W. Jakobsen, Partner og styreleder i Menon Economics
  • Gjermund Grimsby, Fagansvarlig klima i KLP og styremedlem i PF Samfunnsøkonomi
  • Rasmus Bøgh Holmen, Seniorforsker i Transportøkonomisk institutt og styreleder i PF Samfunnsøkonomi

I 2021 sto den maritime næringen for rundt 4 prosent av verdiskapingen og sysselsettingen i Norge. Maritim næring er svært internasjonalisert og er Norges nest største bidragsyter til eksportinntekter, etter olje- og gassnæringen. Næringens eksport beløp seg til i overkant av 232 milliarder kroner i 2021, hvilket tilsvarer anslagsvis 17 prosent av norsk samlet eksport.

I serien «Morgendagens næringer» hører du ledende økonomer og bransjeledere snakke om de viktigste utviklingstrekkene for en rekke viktige norske næringer. Hør tidligere episoder om andre næringer her.

Ønsker du å gi innspill til «morgendagens næringer»? Ta kontakt med styret i PF Samfunnsøkonomi.