foto: Polyteknisk Forening

#PolyPod: Morgendagens bokbransje

Publisert: 23. januar 2023

Hvordan kan vi opprettholde kvalitet, bredde, mangfold og tilgjengelighet i litteraturtilbudet, samtidig som formater og handelen av bøker stadig digitaliseres? Hva er betydningen av fastprisregimet der sluttprisen på nye bøker holdes fast i rundt et år? Hvordan bør avansen mellom bokhandler og forlag reguleres?

Lytt til samtalen mellom:

  • Anne Schiøtz, direktør for Bokhandlerforeningen og styremedlem i PF Kultur
  • Heidi Austlid, direktør for Forleggerforeningen og direksjonsmedlem i Polyteknisk Forening
  • Helge Rønning, professor emeritus ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitet i Oslo og fagbokforfatter
  • Karine Nyborg, professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo, fagbokforfatter og skjønnlitterær forfatter
  • Rasmus Bøgh Holmen, dagens programleder, seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt, styreleder i PF Samfunnsøkonomi og direksjonsmedlem i Polyteknisk Forening


I denne episoden lærer du om hvordan norsk litteraturpolitikk setter en rekke politiske målsetninger for bokbransjen inkludert kvalitet, bredde og tilgjengelighet i litteraturtilbudet, så vel som ivaretakelse av norsk kultur og språk. Du lærer om organiseringen av bransjen i hele verdikjeden. Kanskje får du også lyst til å lese en ny bok selv!

I serien «Morgendagens næringer» hører du ledende økonomer og bransjeledere snakke om de viktigste utviklingstrekkene for en rekke viktige norske næringer. Hør alle episodene her.

Ønsker du å gi innspill til «Morgendagens næringer», ta kontakt med styret i PF Samfunnsøkonomi.