foto: NorgesGruppen, Way2Go og TØI

Lytt til #PolyPod: Morgendagens luftfart

Publisert: 1. desember 2021

Selv om luftfarten ikke er så stor, er dette en næring som mange har interesse av å følge. Fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er luftfarten spesielt spennende, med en rekke såkalte markedssvikt. Dette gjelder blant annet oligopolitisk konkurranse med store faste kostnader, positive og negative eksterne virkninger knyttet til miljø, og infrastrukturens kollektive godefunksjon.

Lytt til samtalen mellom:  

  • Frode Steen, professor ved NHH 
  • Hans Jørgen Elnæs, flyanalytiker ved WinAir 
  • Harald Thune-Larsen, seniorforsker ved TØI 
  • Rasmus Bøgh Holmen, seniorforsker ved TØI og styremedlem i PF Samferdsel og PF Samfunnsøkonomi

I denne episoden om morgendagens luftfart lærer du om konkurransesituasjonen og markedsstrukturen innen luftfart, og hvordan denne vil endres fremover på kort og lang sikt. Diskusjonen dekker de ulike luftfartsmarkedene; fra de regionale FOT-rutene og nasjonale rutefly, til reiser innad i kontinentet og interkontinentale reiser. Hva vil næringen bety for norsk økonomi fremover? Hvordan vil den organisere seg, både i form av aktører og geografisk inkludert luftfartsstruktur og huber. Kan vi forvente eller håpe på merkbare endringer i reguleringer nasjonalt eller internasjonalt?  

I serien «Morgendagens næringer» hører du ledende økonomer og bransjeledere snakke om de viktigste utviklingstrekkene for en rekke viktige norske næringer. Her har vi diskutert reiselivsnæringen, bygg- og anleggsnæringen, godsnæringen, offshoreleverandørnæringen, telekommunikasjonsbransjen og elektrisitetsnæringen. Hør episodene her!

Ta gjerne kontakt med styret i PF Samfunnsøkonomi, PF Samferdsel og PF Digitalt Lederskap!