Lytt til #PolyPod: Morgendagens mineralnæring

Publisert: 22. juni 2023

Til tross for betydelige mineralforekomster er Norge – i likhet med EU – en betydelig nettoimportør av mineraler. Samtidig taler sårbarheter i de internasjonale verdikjedene og klimaavtrykket for mer regional produksjon.

Hvilke potensialer ligger i utvinning av kritiske mineraler og utvinning til havs? Hvordan kan prosessen fra leting, funn og planlegging til utvinning effektiviseres? Hva kan gjøres for å møte næringens behov for kompetanse og risikokapital? Hvordan bør konflikter mellom næringsutvikling og hensynene til lokalbefolkningen og lokale miljøutfordringer håndteres?

Lytt til samtalen mellom:

  • Randi Skirstad Grini, direktør i Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
  • John Magne Skjelvik, partner i Vista Analyse
  • Lars-Erik Sletner, fagsjef for politikk og samfunn ved Norsk Bergindustri og styremedlem i PF Samfunnsøkonomi
  • Rasmus Bøgh Holmen, avtroppende seniorforsker ved Transportøkonomisk institutt, påtroppende partner i Vista Analyse og styreleder i PF Samfunnsøkonomi

Norsk bergverksdrift vokser og har vokst fram der ressursforekomstene befinner seg og utgjør en sentral del av næringslivet i en rekke lokalsamfunn. Mens utvinningsaktiviteten står særlig sterkt på Vestlandet og i Nord-Norge, er norsk mineralnæring samlet mer sentralisert og spredd utover landet.

I serien «Morgendagens næringer» hører du ledende økonomer og bransjeledere snakke om de viktigste utviklingstrekkene for en rekke viktige norske næringer. Hør alle episodene her.

Ønsker du å gi innspill til «Morgendagens næringer», ta kontakt med styret i PF Samfunnsøkonomi.