foto: Lyse, USN, Nexia og TØI

#PolyPod: Morgendagens telekommunikasjonsbransje

Publisert: 14. oktober 2022

I et vidstrakt land som Norge spiller telekommunikasjonsbransjen en viktig rolle i å binde landet sammen og muliggjøre næringsvirksomhet i mer grisgrendte strøk. Både pandemien og krigen i Ukraina har aktualisert behovet for stabile elektroniske kommunikasjonstjenester. Hvordan påvirker reguleringer bransjens utvikling, herunder fremføringsregimer for bredbånd, frekvensauksjoner, EU-direktiver, støtte til bredbåndsutbygging og marginreguleringer i mobilmarkedet?

Lytt til samtalen mellom:

  • Toril Nag, konserndirektør for telekommunikasjon, Lyse og styreleder, Altibox, ICE, Viken Fiber og inntil nylig IKT-Norge
  • Bjørn Hansen, førsteamanuensis i samfunnsøkonomi, Universitetet i Sørøst-Norge
  • Harald Wium Lie, partner, Analysys Mason
  • Rasmus Bøgh Holmen, seniorforsker, Transportøkonomisk Institutt (TØI) og styreleder, PF Samfunnsøkonomi

I denne episoden lærer du mer om en bransje i rivende teknologisk utvikling. Mer avanserte tjenester gir seg ikke nødvendigvis utslag i forbrukernes betalingsvillighet. Etter Lyses oppkjøp av ICE domineres nå telekommunikasjonsbransjen av de tre konstellasjonene Telenor, Telia og Get, og ICE, Lyse og Altibox. Hvilken betydning kommer nye teknologier som tingenes internett og satellittbredbånd til å ha i fremtiden? Hvordan skal man klare å utnytte raskere dataoverføring når streaming video ikke lenger er noe problem? Og i hvilken grad blir sikkerhet og andre attributter ved elektroniske kommunikasjonstjenester viktigere?

I serien «Morgendagens næringer» hører du ledende økonomer og bransjeledere snakke om de viktigste utviklingstrekkene for en rekke viktige norske næringer. Gjennom podcastserien har vi tidligere diskutert luftfartsnæringen, reiselivsnæringen, bygg- og anleggsnæringen, godsnæringen og offshoreleverandørnæringen. Hør episodene her!

Ønsker du å gi innspill til «Morgendagens næringer», ta kontakt med styret i PF Samfunnsøkonomi!