foto: EBA, Privat, Prosjekt Norge og Torbjørn Brovold

Lytt til #PolyPod: Morgendagens bygg- og anleggsnæring

Publisert: 18. mars 2022

Hvordan vil morgendagens bygg- og anleggsnæring se ut – og hvorfor? Hva skjer med etterspørselen rettet mot bygg og anlegg når offentlige budsjetter blir strammere, og den privatøkonomiske veksten avtar? Hvordan vil organisering, reguleringer, teknologi og tilgang til produksjonsressurser påvirke næringen fremover? Og hva kommer til å styre utviklingen i hver av de underliggende bransjene? 

Lytt til samtalen mellom:

  • Rasmus Bøgh Holmen, seniorforsker, Transportøkonomisk institutt og styremedlem, PF Samfunnsøkonomi 
  • Eirik Gjelsvik, konsernsjef, Backe og styreleder, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg 
  • Bjørn Andersen, professor, Institutt for produksjons- og kvalitetsteknikk, NTNU og senterleder, Prosjekt Norge  
  • Lena Elisabeth Bygballe, Head of Centre for the construction industry, BI Norwegian Business School 

I denne episoden lærer du mer om en av Norges største næringer. Bygg- og anleggsnæringen utgjør ikke bare en stor del av norsk fastlandsøkonomi, men også en relativt stor andel sammenliknet med andre land. Samtidig har næringen hatt en svak produktivitetsutvikling, hvilket til dels kan skyldes målefeil, men også reelle forhold. 

I serien «Morgendagens næringer» hører du ledende økonomer og bransjeledere snakke om de viktigste utviklingstrekkene for en rekke viktige norske næringer. Her har vi diskutert luftfartsnæringen, reiselivsnæringen, telekommunikasjonsbransjen, offshoreleverandørnæringen, godsnæringen og elektrisitetsnæringen. Hør episodene her!

Ønsker du å gi innspill til «Morgendagens næringer», ta kontakt med styret i PF Samfunnsøkonomi!