VELKOMMEN TIL POLYTEKNISK FORENING -

ET ÅPENT, UAVHENGIG OG TVERRFAGLIG FORUM FOR SAMFUNNSDEBATT

KOMMENDE MØTER

PF Senior

Norsk sentralforvaltning – en stat i staten eller en profesjonell garanti for demokratiet?

06. oktober 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5.etg.)

Professor, dr. philos. Tom Christensen, Universitetet i Oslo.

 

Tom Christensen vil først ta for seg noen hovedlinjer i utviklingen av sentralforvaltningen i Norge, herunder viktige reformer de senere tiår. Så vil en rekke sentrale utfordringer bli diskutert: hvordan kan man sikre politisk styring og faglig og institusjonell autonomi samtidig? – har sentralforvaltningen for mange oppgaver og ansatte, eller er den ‘riktig’ dimensjonert? – har vi en stat som er for mye opptatt av kontroll og rapportering, eller er dette nødvendig? – har vi et balansert forhold mellom politisk og administrativ ledelse, eller er den administrative ledelse for sterk? – hva mener vi egentlig med en sentralforvaltning som bidrar til demokratiet, og har vi en slik i Norge?

 

Oslo Bolig- og Byplanforening, gruppe av PF

Hvordan bygge by avbygninger

07. oktober 2014 17:30 - 19:30 - Håndverkeren

Osloregionen er i sterk vekst og det planlegges byutvikling av stasjonsbyer og at flere store områder skal transformeres fra industri eller næring til by. Det er boliger det skal bli plass til, men får vi by også?
Hva gjør et boligområde urbant og samtidig bra? Er det høy utnyttelsesgrad som er svaret? Variert arkitektur? Høy kvalitet på overflater? Funksjonsblanding? Får vi til de kvalitetene vi ønsker oss og allikevel by? Blir det nye Oslo et område med bygninger eller områder med boliger eller får vi en by?
 Hvilke muligheter (og motkrefter) har knutepunktene i regionen for å svare på forventningene om en mer kompakt by?
VI SPØR:
Elin Børrud, arkitekt, professor i byog regionplanlegging ved Institutt for landskapsplanlegging, NMBU
Utbyggere og arkitekter med pågående og relevante prosjekter i Osloregionen.

Fri adgang for alle.

Flere kommende møter

Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish