VELKOMMEN TIL POLYTEKNISK FORENING -

ET ÅPENT, UAVHENGIG OG TVERRFAGLIG FORUM FOR SAMFUNNSDEBATT

KOMMENDE MØTER

PF Senior

Dagens politi og fremtidens behov – befolkningens etterspørsel og politiets tilbud.

03. november 2014 12:00 - 14:00 - Håndverkeren (Sangerhallen 5.etg.)

Hvordan har utviklingen vært i norsk politi etter 2. verdenskrig til dags dato?
Har Norsk politi hatt en reell mulighet til å følge utviklingen i samfunnet i forhold til de oppgaver og forventninger de har vært satt til å løse?

Har politikerne virkelig ønsket at norsk politi skal være effektivt?

 

Privatetterforsker Finn Abrahamsen, tidligere politioverbetjent og leder av voldsavsnittet i Oslo-politiet.

Privatetterforsker Jan-Arnt skjold, tidligere avdelingsleder i Asker og Bærum politidistrikt.

 

PLENUMSMØTER, PF Samfunnsøkonomi - PLENUMSMØTE

Nasjonalbudsjettet 2015: Ny retning? Fulltegnet!

03. november 2014 18:00 - 20:00 - Litteraturhuset, Wergelandsvn. 29

NB! FLYTTET FRA 29. OKTOBER

  • Overordnede planer og prioriteringer fra Regjeringen.
  • Vurderinger av helheten i den økonomisk politikken.
  • Evaluering av det finanspolitiske rammeverket.  
  • Langsiktige konsekvenser for norsk økonomi

Hovedinnleder: Finansminister Siv Jensen.

Fra opposisjonen: Marianne Marthinsen (A), medlem av finanskomiteen i Stortinget.
Fagøkonomisk ekspert: Erling Holmøy, forsker, Statistisk sentralbyrå.

Fagøkonomisk ekspert: Hilde C. Bjørnland, professor, Handelshøyskolen BI.
Møteleder:  Klaus Mohn, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Korte innlegg blir etterfulgt av en times paneldebatt, med åpning for spørsmål fra publikum.

SAMARBEIDSMØTE MED SAMFUNNSØKONOMENE

Flere kommende møter

Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish