VELKOMMEN TIL POLYTEKNISK FORENING -

ET ÅPENT, UAVHENGIG OG TVERRFAGLIG FORUM FOR SAMFUNNSDEBATT

KOMMENDE MØTER

PF Livsgrunnlag og Miljøtrusler

Mulig nytte og helsefarer knyttet til bruk av nanopartikler / teknologi

28. april 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Hvor brukes nano-PM i medisin, forbrukerprodukter og industrielt  i dag? forskningssjef Christian Simon, Sintef, Avdeling for nanoteknologi

Humane helsefarer knyttet til bruk av nanopartikler.  Seniorforsker Magne Refsnes, FHI

Miljøfarer  knyttet til bruk av nanopartikler.  Seniorforsker Erik Joner, Bioforsk Jord og Miljø

Kommentarer ved:Tore Geir Iversen, OUS, og Fern Wikson, GenØk 

Møteleder: Direktør Sissel Rogne, Bioteknologinemnda

SAMARBEIDSMØTE MED TEKNOLOGIRÅDET, FORBRUKERRÅDET, NATURVITERNE OG NORSK SELSKAP FOR FARMAKOLOGI OG TOKSIKOLOGI

Fri adgang for alle.

PF Samferdsel

Intelligente transportsystemer - et verktøy for mindre kø?

29. april 2014 17:00 - 19:00 - Håndverkeren

Finnes det reelle verktøy for å redusere kø? Om ITS verktøykasse, strategi og handlingplan. Hva vil Oslo kommune gjøre med trafikken?

Påmelding: www.nvtf.no

 SAMARBEIDSMØTE MED NVTF ØSTLANDET

 

Flere kommende møter

Design av Melissa Hegge | Publiseringsverktøy fra Netmaking | Powered by eZ Publish