foto: Illustrasjon: Mona Strande, TU

Vi gratulerer Teknisk Ukeblad med 170 år!

Publisert: 11. april 2024

Polyteknisk Forening gratulerer så mye med de første 170 år for Teknisk Ukeblad, fylt med historisk stolthet og ukuelig fremtidstro både på papir og nett!

Redaktør Tormod Haugstad skriver i sin jubileumskommentar bl. a.:

11. april 1854 var dagen da Anders Rosing og hans fire venner innen naturvitenskapen kom ut med første utgave av Polyteknisk Tidsskrift. 

Rosing hadde reist til Danmark for å studere ved København Polytekniske Anstalt allerede som 15-åring. Der studerte han kjemi og fysikk i fem år og ble inspirert til å delta i debatter om naturvitenskapens betydning. På midten av 1800-tallet var det ingen utdanning for ingeniører i Norge og ordet teknologi var ennå ikke tatt i bruk. 

Men Rosing og hans venner startet Polyteknisk Forening i byen som den gang het Christiania. Og allerede to år etter – da Rosing var 26 år – fikk de utgitt den første utgaven av Polyteknisk Tidsskrift. Han finansierte utgivelsene selv, men fikk snart litt støtte fra Det Kongelige Norske Vitenskapers Selskab. 

Tidsskriftet ble etablert som et resultat av en historisk brytningstid: Dampmaskinen var i ferd med å endre mye av infrastrukturen i Norge og den første jernbanen fra Oslo til Eidsvoll ble bygget. Så kom telegrafen og elektrisiteten som effektiviserte kommunikasjonen og la grunnlaget for industri knyttet til vannkraft.

Historien om TU er også fortellingen om Norges utvikling som industrinasjon og om hvordan ingeniørene har bidratt til at Norge har blitt et av verdens rikeste land. Men TU er også historien om splittelse og samarbeid innen det polytekniske miljøet i Norge. Og om en periodevis krevende økonomi for bladet. 

Teknisk Ukeblad Media har de siste ti årene utviklet en sterk posisjon digitalt, blant annet gjennom oppkjøp av Digi som ledende på journalistikk for it-bransjen. Nå er TU og Digi integrert i Ekstra-abonnementet som tilbys bedrifter og abonnenter. 

TU er fundert på kritisk og uavhengig journalistikk om de største teknologibransjene. Vår tid er dominert av noen overordnede politiske konflikter med krig i Europa og til dels dramatiske klimaendringer som krever store omstillinger av energiforsyning og næringsliv.

Nå er verdens eldste polytekniske tidsskrift innhentet av teknologien og blir fra 2025 bare å lese i digitale kanaler. Bursdagen til Teknisk Ukeblad, etter nøyaktig 170 års produksjon av nyheter om teknologi i Norge og verden for øvrig, er det ekstra god grunn til å markere i år siden dette blir det siste året med papirformat.

I Polyteknisk Forening kan du se de inbundete utgavene helt fra 1854 i godt selskap av Kong Haakon VII. Vi gratulerer TU med de første 170 år og takker for uavhengig journalistikk om teknologiske løsninger som sikrer en bærekraftig fremtid!