foto: Polyteknisk Forening

#PolyPod: Dårlig nytt fra Østfronten?

Publisert: 14. november 2022

Russlands aggresjonskrig mot Ukraina i 2022 er en monumental hendelse som har bragt etterkrigstiden i Europa til ende. På hvilken måte endrer krigen Europa og Norge? 

Lytt til samtalen mellom:  

  • Cecilie Hellestveit, forfatter, jurist og samfunnsviter med doktograd i krigens folkerett 
  • Ingrid Vik, spesialrådgiver i UTSYN-Forum for utenriks og sikkerhet 

I denne episoden tar Cecilie Hellestveit for seg krigen og de økonomiske sanksjonene for å svekke og tukte Russland, og belyser hvordan dette vil forandre Europa til det ugjenkjennelige. 

Dette er et opptak fra bokbadet med Cecilie Hellestveit hos Polyteknisk Forening. Opptaket kan du se her:

Ta gjerne kontakt med Styret i PF Samfunnssikkerhet!