foto: L. Szacinski (Firmaet) / Oslo Museum

Markering for Nansens 100-årsjubileum

Publisert: 11. desember 2022

I dag er det 100 år siden Fridtjof Nansen mottok Nobels Fredspris for sitt humanitære og fredsskapende arbeid som generalsekretær i Folkeforbundet. Som en del av denne 100-årsmarkeringen har vi i Polyteknisk Forening, sammen med Nansenskolen og UTSYN – Forum for utenriks og sikkerhet satt lys på dialogens rolle og betydning i demokrati- og fredsbygging gjennom tre podcastepisoder.

Lytt til episodene her!

100 år etter Nansens fredspris
Med Ingrid Vik, Steinar Bryn og Elise Anthonisen

Fred- og forsoningspolitikk 100 år etter Nansens fredspris
Med Ingrid Vik, Kristian Berg Harpviken og Elise Anthonisen

Dialog og utdanning for fred
Med Ingrid Vik og Elise Anthonisen

Takk til Fritt Ord for støtten til å produsere denne serien om dialogens betydning i demokrati- og fredsbygging!

Ta gjerne kontakt med styret i PF Samfunnssikkerhet og styret i PF Internasjonal politikk og økonomi!