Internasjonal politikk og økonomi

foto: Mathias P.R. Reding

Styre

Styreleder

Jette F. Christensen

Forfatter og leder, Riksvalgstyret

Master, sammenliknende politikk, UiB

Elise Anthonisen

Førstekonsulent, Grønn omstilling, Klima- og miljødepartementet

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Kjølv Egeland

Seniorforsker, NORSAR

Doctor of Philosophy, International Relations, University of Oxford

Kjell Roland

Konsulent, Roland Consulting

Cand. oecon, Universitetet i Oslo og Filosofi, Universitetet i Tromsø

Ole Jacob Sending

Forskningssjef, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Dr. polit., Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Marie Storli

Systemøkonom, Æra Strategic Innovation

MS Economics, UiO (delvis Bordeaux, Hong Kong, Cape Town, Berlin)

Stein Tønnesson

Seniorforsker, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Dr. philos., historie, Universitetet i Oslo

Philippe Bédos Ulvin

Politisk rådgiver, Nei til Atomvåpen

Master, International security, Sciences Po

Fotokreditering

Privat, Peter Mydske, Bistandsaktuelt, The Governance Group, Aftenposten, Global Outlook Norway, NUPI, Agenda, PRIO

Hva

PF Internasjonal politikk og økonomi er kunnskapsnettverket for kunnskaps- og nettverksbygging rundt viktige internasjonale saker, på tvers av bransjer.


Hvorfor

PF Internasjonal politikk og økonomi ønsker å bidra til økt kunnskap, interesse og forståelse for viktige globale problemstillinger. Vi går i dybden på dagsaktuelle saker, og er en plattform hvor nye og unge stemmer får dele av sin kunnskap.


Hvem

PF Internasjonal politikk og økonomi er for deg som vil bruke kompetansen og engasjementet ditt til å dele og lære om viktige internasjonale forhold som er av betydning for Norge.


Hvordan

Vi arbeider bredt med å sette viktige spørsmål i internasjonal politikk og økonomi på dagsorden. Aktivitetene våre samler fageksperter, politikere, næringsliv, interesseorganisasjoner og andre relevante deltakere fra inn- og utland til debatt og dialog, og er en god arena for å bygge faglig nettverk.


I webcastserien «Verden sett fra» ser du verden fra maktsentrenes ståsted, ved hjelp av noen av landets fremste eksperter og forskere.

Vil du dele dette med ditt nettverk?