Internasjonal politikk og økonomi

foto: Mathias P.R. Reding

Styre

Styreleder

Sturla Flem Rinvik

Daglig leder, Verdimegleren

Cand.philol. global historie, Universitetet i Oslo, og B.M.S, BI

Eivind Fjeldstad

Direktør, Norwegian-African Business Association (NABA)

MA, African Politics, School of Oriental and African Studies, London

Lars Kåre Legernes

Seniorkonsulent, Legernes Consulting

BSA Karlstad Universitet

Kjell Roland

Konsulent, Roland Consulting

Cand. oecon, Universitetet i Oslo og Filosofi, Universitetet i Tromsø

Ole Jacob Sending

Forskningssjef, Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)

Dr. polit., Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen

Mathias Slettholm

Utviklingspolitisk seniorrådgiver, Redd Barna og leder podkasten Utviklingspoddensialet

Master, International Migration and Public Policy, London School of Economics

Stein Tønnesson

Seniorforsker, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Dr. philos., historie, Universitetet i Oslo

Fotokreditering

Privat, Bistandsaktuelt, The Governance Group, Aftenposten, Global Outlook Norway, NUPI, Agenda, PRIO

Hva

PF Internasjonal politikk og økonomi er kunnskapsnettverket for kunnskaps- og nettverksbygging rundt viktige internasjonale saker, på tvers av bransjer.


Hvorfor

PF Internasjonal politikk og økonomi ønsker å bidra til økt kunnskap, interesse og forståelse for viktige globale problemstillinger. Vi går i dybden på dagsaktuelle saker, og er en plattform hvor nye og unge stemmer får dele av sin kunnskap.


Hvem

PF Internasjonal politikk og økonomi er for deg som vil bruke kompetansen og engasjementet ditt til å dele og lære om viktige internasjonale forhold som er av betydning for Norge.


Hvordan

Vi arbeider bredt med å sette viktige spørsmål i internasjonal politikk og økonomi på dagsorden. Aktivitetene våre samler fageksperter, politikere, næringsliv, interesseorganisasjoner og andre relevante deltakere fra inn- og utland til debatt og dialog, og er en god arena for å bygge faglig nettverk.


I webcastserien «Verden sett fra» ser du verden fra maktsentrenes ståsted, ved hjelp av noen av landets fremste eksperter og forskere.

Vil du dele dette med ditt nettverk?