foto: Oslo Economics, Odd Mehus, Privat og DNV

Lytt til #PolyPod: Hva bør gjøres med regler og praksis for offentlige anskaffelser?

Publisert: 5. august 2022

Offentlig sektor kjøper varer og tjenester for over 600 milliarder kroner hvert år. Har vi de riktige reglene for offentlige anskaffelser fremover? Hvordan kan praksisen innenfor reglene forbedres for at staten og kommuner skal kunne utføre sine oppgaver på en god og effektiv måte?

Lytt til samtalen mellom:

  • Svend Boye, partner i Oslo Economics
  • Malin Arve, førsteamanuensis ved Norges Handelshøyskole
  • Jon Bingen Sande, førsteamanuensis ved BI i Oslo og tilknyttet C3 senter for fremtidig helse
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening

I denne episoden lærer du om at nesten en av fem kroner i dette landet går til kjøp av varer og tjenester til offentlig sektor – og om hva vi vet om hvordan disse best brukes. Du får innsikt i hva som skal til for å kunne få til innovasjon som et resultat av offentlige anskaffelser og om hvordan innkjøpene bidrar til å nå målene om effektiv offentlig tjenesteytelse, reduserte klimagassutslipp, bedre arbeidsliv og økt innovasjon. Deltagerne gir også noen råd til deg som skal bestille eller kjøpe små og store varer og tjenester i årene fremover.

Ta kontakt med Styret i PF Samfunnsøkonomi nå!