Bli medlem i Polyteknisk Forening for å få tilgang til dette innholdet. Bli medlem

Foto: AHO, NSO/ Jonas Ohlgren Østvik, Norsk Studentorganisasjon, Kristoffer Myhre, Privat Publisert: 14.04.2023

Ta ordet: Hvordan får unge mer å si i hverdag og valg?

29. august 2023 kl. 17:30 - 19:30

Fysisk i Polyteknisk Forening

Studentnettverket PF Next engasjerer unge til å tørre og ville ta ordet i samfunnsdebatten, på egne premisser. I prosjektet «Ta ordet» diskuterer vi viktige temaer som ofte går usnakket. I dagens arrangement snakker vi sammen om mangfold og ytringsfrihet i studentmiljøer – og steget ut av studenthverdagen og inn i det mangfoldige samfunnsdemokratiet.

17:00
Dørene åpner

17:30
Innsikt: Hvordan får unge videreført et mangfoldig demokrati?
Jette F. Christensen, forfatter og leder, Riksvalgstyret, tidligere stortingsrepresentant (Ap) og styreleder, PF Internasjonal politikk og økonomi
Agnes Lenz Mathiasen,
prosjektkonsulent demokrati og ungdomsmedvirkning, Voksenåsen
Ina Maria Finnerud, leder for valgkomiteen, NSO og kommunikasjonsrådgiver, SiO er programleder

18:00
Inspirasjon: Rundebordsamtaler, over mat og drikke

18:20
Innsikt: Hvordan får unge mer mangfold og ytringsfrihet?
Oline Sæther, leder, Norsk studentorganisasjon og styremedlem, PF Next
Lisa Cooper, CEO, Catalysts, styreleder, Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo og direksjonsmedlem, Polyteknisk Forening
Ina Maria Finnerud, leder for valgkomiteen, NSO og kommunikasjonsrådgiver, SiO er programleder

18:50
Inspirasjon: Rundebordsamtaler, over mat og drikke

19:10
Innflytelse: Åpen mikk med podcast-opptak, ledet av Ina Maria Finnerud

19:30
Takk for i dag

Hvordan får unge videreført et mangfoldig demokrati?
Dagens unge er fremtidens ledere, men likevel tar færre unge steget ut av studenthverdagen og inn i rollen som en aktiv samfunnsborger. Hvilke utfordringer hindrer morgendagens ledere i å la engasjement bli til handling, og ta ordet? Hva skal til for at flere unge velger å gå inn i lokalpolitikken og inn på Stortinget?

Hvordan får unge mer mangfold og ytringsfrihet?
Den norske universitets- og høyskolesektoren er pålagt å tilrettelegge systematisk og målrettet arbeid for likestilling og mangfold på sine institusjoner. Men hvordan kan man som student ytre sin mening uavhengig av bakgrunn, utfordre pensum og ikke være bundet av offisiell politikk? Hvordan kan studenter få mer å si på universiteter og høyskoler – og dermed bidra til mer innovasjon?

«Ta ordet!» er en felles møteplass for studenter og unge, der ulike studentmiljøer kobles sammen for dialog. Dette arrangementet er kun for fysisk deltagelse.

PF Next ønsker å være en arena med bred sosial og akademisk ytringsfrihet, hvor studenter og unge utfordrer næringsliv og forvaltning om de små og store samfunnsspørsmålene. Med prosjektet “Ta ordet!” ønsker vi å løfte frem et mangfold av meninger, perspektiver og virkeligheter som bidrar til at unge viderefører demokratiet på egne premisser.

Uten mat og drikke duger helten ikke, så det blir servering underveis.

Ta gjerne kontakt med styret i studentnettverket PF Next ved spørsmål om seminaret.

Vi takker Sparebankstiftelsen DNB som gjør prosjektet «Ta ordet» åpent og gratis for alle unge!

Velkommen!

Vil du dele dette med ditt nettverk?