foto: polyteknisk forening

Lytt til #PolyPod: Strømprisutvalget  – hva nå?

Publisert: 20. oktober 2023

Regjeringens strømprisutvalg har sett på fordeler og ulemper ved dagens prinsipper for prisfastsettelse på strøm og har utredet ulike modeller og tiltak for å bidra til stabile og forutsigbare priser for husholdninger, industri og næringsliv, samt prinsipper for strømhandelen med Europa. Blir dette starten på en avvikling av markedet slik vi kjenner det, eller fant utvalget fram til tiltak som løser problemene uten at de sentrale mekanismene i kraftmarkedet settes til side?

Lytt til samtalen mellom: 

  • Jørgen Bjørndalen, sekretariatsleder, Regjeringens strømprisutvalg og Business Lead Flexibility and Energy Markets, DNV 
  • Henrik Sætness, konserndirektør konsernstaber, Statkraft 
  • Alexander Strøm Arnesen, Head of Power Procurement, Elkem 
  • Jan M. Moberg, adm. direktør og ansvarlig redaktør, TU

I denne episoden hører du panelsamtalen fra da ledende aktører fra kraftproduksjon og kraftforedlende industri var samlet i Polyteknisk Forening for å gå i dybden i strømprisutvalgets rapport og diskutere veien videre.

For deg som foretrekker både lyd og bilde, kan du se opptak av hele direktesendingen, som også inneholder presentasjonen av utvalgets arbeid.

Har du spørsmål eller innspill? Ta gjerne kontakt med med styret i PF Energi!