foto: Privat

Lytt til #PolyPod: Dialog og utdanning for fred

Publisert: 1. april 2022

I år er det 100 år siden Fridtjof Nansen mottok Nobels Fredspris for sitt humanitære og fredsskapende arbeid som generalsekretær i Folkeforbundet. Som en del av denne 100-årsmarkeringen skal vi i Polyteknisk, sammen med Nansenskolen og Utsyn sette lys på dialogens rolle og betydning i demokrati- og fredsbygging, med spesielt fokus på Europa.

Lytt til samtalen mellom:

  • Ingrid Vik, spesialrådgiver i Utsyn – senter for utenriks- og sikkerhetspolitikk
  • Elise Anthonisen, programsjef i Polyteknisk Forening

I denne episoden lærer du om hva Nansenskolen er og gjør, og hvilken betydning Nansenskolen har hatt for fredsarbeid og -forebygging i Europa.

Denne episoden er i samarbeid med Nansenskolen og Utsyn – senter for utenriks- og sikkerhetspolitikk, og er støttet av Fritt Ord!

Ta kontakt med Styret i PF Samfunnssikkerhet og PF Internasjonal Politikk og Økonomi!