foto: Polyteknisk Forening

Lytt til #PolyPod – EU og oss

Publisert: 5. mai 2023

Hva betyr EUs klimapolitikk for Norge? Hva er EUs 4. energipakke? Hva betyr EUs forsvarspolitikk for Norge? Hvordan endrer krigen i Ukraina det europeiske sikkerhetsbildet? Kommer vi til å få en ny EU-debatt – og hvordan vil den se ut?

I serien «EU og oss» bringer vi frem ledende fagmiljøer for å drøfte EU-samarbeidets betydning for samfunnet vårt og å bidra til en kunnskapsbasert debatt om EU. Serien engasjerer til et fritt offentlig ordskifte rundt temaene klimapolitikk, forsvarspolitikk, energipolitikk og den norske EU-debatten. Serien er støttet av Fritt Ord og er åpen og gratis for alle.

Hva betyr EUs klimapolitikk for Norge?

Lytt til samtalen mellom: 

 • Knut Kroepelien, internasjonal direktør, Fornybar Norge 
 • Paal Frisvold, EU-rådgiver og ambassadør for EUs klimapakt

I denne episoden lærer du om rettsaktene i EUs 4. energipakke, hva de vil bety for energimarkedet og avkarboniseringen av EU-landene og Norge. Vi drøfter også hvordan den henger den sammen med «Klar for 55» og det nye elmarkedsdirektivet.

EUs forsvarspolitikk: Henger Norge med?

Lytt til samtalen mellom:

 • Marianne Riddervold, forsker, forskningsgruppen for sikkerhets og forsvar, NUPI og professor i statsvitenskap og internasjonal politikk, Høgskolen i Innlandet
 • Tormod Heier, professor i militær strategi og operasjoner, forskningsleder, Forsvarets høgskole Stabsskolen og professor II, Høgskolen i Innlandet
 • Paal Frisvold, EU-rådgiver og ambassadør for EUs klimapakt er programleder

I denne episoden lærer du om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Du lærer om hvordan Norge samarbeider med EU om forsvar- og sikkerhetspolitikk. Du hører også om EUs samarbeid med NATO.

Hva betyr EUs hydrogensatsing for Norge?

Lytt til samtalen mellom: 

 • Constantine Levoyannis, Head of EU Affairs, Nel Hydrogen
 • Paal Frisvold, EU-rådgiver og ambassadør for EUs klimapakt 

I denne episoden lærer du om alt du trenger å vite om EUs satsning på hydrogen. Episoden er spilt inn på engelsk.

Ny EU-debatt – Nå eller aldri?

Lytt til samtalen mellom:

 • Christina Kullmann Five, nisjeredaktør EU/EØS, Altinget.no
 • Paal Frisvold, EU-rådgiver og ambassadør for EUs klimapakt 

I denne episoden lærer du om hvordan en eventuell EU-debatt vil se ut. Om det er nå eller aldri for EU-spørsmålet og om hvorfor Norge har gode forhandlingskort i dag og hvordan disse kan svekkes over tid.

Kan vi lære noe av Tysklands energipolitikk?

 • Lasse Petersdotter, leder, Die Grünen Schleswig Holstein og medlem av delstatens parlament
 • Dr. Ulrike Täck, medlem, Die Grünen Schleswig Holstein og medlem av delstatens parlament
 • Paal Frisvold, EU-rådgiver og ambassadør for EUs klimapakt er programleder

I denne episoden får du innsikt i Tysklands energipolitikk. Om utfordringene knyttet til energiomstilling fra kjernekraft til fornybar energi som sol og vindkraft og mulige løsninger for å fremme en mer bærekraftig og uavhengig energisektor.