Lytt til #PolyPod: Hva er viktigst for utviklingen innen mobilitet og samferdsel?

Publisert: 30. mai 2022

På Norges største forskerkonferanse innen mobilitet og samferdsel, Mobilitet 2022, gikk vi i dybden på alle endringene som skjer i sektoren, inkludert ny teknologi, klima og bærekraft, styring og sikkerhet, reisevaner, prising av tjenestene, arealplanlegging og organisering. Hva vil lederne i sektoren prioritere – og hvorfor det? 

Lytt til samtalen mellom: 

  • Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør, Statens vegvesen 
  • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef, Sintef 
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening 

I denne episoden lærer du om hvordan verdensledende forskningsmiljøer jobber tverrfaglig med bedre mobilitetsløsninger også utover selve samferdselssektoren. Du får innblikk i konkrete eksempler på løpende prioriteringer i forvaltningen av transportsystemet til beste for næringsliv og arbeidsplasser i hele landet. Deltagerne deler også sine visjoner for hvor mobilitetstrendene og -teknologiene utvikler seg mot 2030 og 2050.  

Lytt til samtalen mellom: 

  • Bjørne Grimsrud, administrerende direktør, TØI  
  • Anette Aanesland, administrerende direktør, Nye Veier 
  • Mette Vågnes Eriksen, generalsekretær, Polyteknisk Forening 

I denne episoden lærer du om forskningsresultater som over tid gir data og analyser for beslutninger for både person- og godstransportsystemet. Du får innblikk i praktisk styring av store veiprosjekter fra planlegging til vedlikehold – og samspillet med stadig bedre kunnskapsgrunnlag fra markedet, myndighetene og forskningsmiljøene. Deltagerne deler også sine visjoner for hvor mobilitetstrendene og -teknologiene utvikler seg mot 2030 og 2050. 

Episodene fra Mobilitet 2022-konferansen er produsert med støtte fra vår partner TØI.

Ta gjerne kontakt med styret i PF Samferdsel nå!